Pågående arbete med Kämpaslättens företagsområde

Kämpaslätten med bland annat Burger king, Jysk, Jem&Fix och Dollarstore. Foto: Serny.

Kämpaslätten med bland annat Burger king, Jysk, Jem&Fix och Dollarstore. Foto: Serny.

Nu utvidgar vi företagsområdet Kämpaslätten västerut enligt de planer som tidigare beslutats. Inga vägar kommer att blockeras under tiden arbetet pågår, men var försiktiga om ni är ute och går i området och respektera avspärrningarna. På företagsområdet Kämpaslätten finns idag bland annat Burger king, Jysk, Jem&Fix och Dollarstore. Även om inte allt är bebyggt än på det nuvarande området så är nästan alla befintliga företagstomter på Kämpaslätten sålda.

Stor efterfrågan som ger fler arbetstillfällen och bättre service

Vi går nu in i nästa fas med Kämpaslätten för att kunna möta den stora efterfrågan och för att nå upp till vårt interna mål att alltid ha byggklara företagstomter i beredskap, förklarar Stefan Olofsson som är näringslivschef.

Det här är väldigt positivt för Sölvesborg, fortsätter Stefan. Dels är det glädjande att vi nästan sålt slut på företagstomter i det här området, och att vi nu tar nästa steg innebär att vi kan fortsätta vara attraktiva för företag som vill etablera sig i närområdet. Fler företag betyder också att vi får fler arbetstillfällen och ett bättre utbud i kommunen av till exempel handel och service.

Exploateringen som nu påbörjas innebär att ytterligare cirka 50 000 kvadratmeter företagsmark på Kämpaslätten så småningom blir tillgängligt för försäljning. Området som exploateras ligger väster om nuvarande Kämpaslätten.

Pågående arbete i området under hela våren

Eftersom markanvändningen ändras enligt tidigare beslutade planer, kommer vi att att ta ner träden som tidigare funnits här. Inga vägar kommer att blockeras under tiden arbetet pågår, men var försiktiga om ni är ute och går i området och respektera avspärrningarna som kommer att sättas upp.

Arbetet kommer att pågå under hela våren. Troligen kommer träflis att ligga kvar över sommaren, fram tills att vi påbörjar markarbetena.

Område med kulturhistoriskt värde bevaras

Området där gesällboken stod kommer att bevaras, eftersom den platsen har ett kulturhistoriskt värde.

Det här är gesällboken

Förr fick bara de som hade ett mästarbrev inom ett hantverk, till exempel skrädderi eller skomakeri, arbeta som det inom stadsgränserna. För att få ett mästarbrev fick du arbeta först som lärling, sedan som gesäll. För att lära sig hantverket gav sig många ut på vandring mellan olika mästare. Det var under sådana vandringar man samlades vid gesällboken, vid Sölvesborgs västra infart.

Det gamla trädet finns inte kvar, men en skylt markerar området. Efter 1864 års näringsfrihetsförordning fick alla som ville utöva hantverk även i städerna, men platsens tradition lever vidare genom att dagens gesäll- och mästarbrev delas ut här.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 26 februari 2019

Skriv ut