Mulmholkar i naturreservat

På bilden till höger ser du en mulmholk. Foto: Sölvesborgs kommun.

På bilden till höger ser du en mulmholk. Foto: Sölvesborgs kommun.

Har du någon gång undrat vad de stora holkarna som finns i bland annat Valje naturrervat är till för? De ser ut som överdimensionerade fågelholkar och står på marken. Det är mulmholkar, som fungerar som bo för vedlevande insekter! Några av holkarna byggs dessutom så att fåglar ska kunna häcka i den översta delen, medan andra konstrueras för att kunna ge husrum åt fladdermöss på övervåningen.

Precis som man sätter upp fågelholkar där det saknas bohål till fåglar, så sätter man upp mulmholkarna och fyller dem med spån och löv där det är brist på gamla ihåliga lövträd, som är en miljö där många insekter annars trivs.

Exempel på djur som brukar tycka om att bo i mulmholkarna är insekterna klokrypare, kortvinge och läderbagge, samt kaja och dvärgfladdermus.

Miljön kring holkarna, äldre träd och mossa. Foto: Sölvesborgs kommun.

Miljön kring holkarna, äldre träd och mossa. Foto: Sölvesborgs kommun.

Tjusig utsikt vid vattnet! Foto: Sölvesborgs kommun.

Tjusig utsikt vid vattnet! Foto: Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad: 04 januari 2019

Skriv ut