Ansök om medel ur Gammalstorps studiefond

Från och med den 2 januari fram till den 21 januari 2019 kan du ansöka om medel ur Stiftelsen Gammalstorps studiefond som Sölvesborgs kommun förvaltar. Fonden är till för dig som under ansökningsåret fyller högst 24 år, är studerande och folkbokförd i Gammalstorps församling, eller har en förälder som är född i församlingen.

I din ansökan behöver du ha med följande:

  • Personbevis som styrker att du är folkbokförd i Gammalstorps församling enligt 1999 års indelning, eller att någon av dina föräldrarna är född i Gammalstorps församling
  • Kopia av slutbetyg från genomförda grundskolestudier
  • Intyg om antagning vid läroanstalt
  • Ifylld ansökningsblankett för stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökan sänds till:

Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gammalstorps studiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 Sölvesborg

Ofullständig ansökan behandlas inte. Nämnden beslutar om utdelning i februari.

Lycka till med din ansökan!

Kontakt

Nämndsekreterare Sanna Svensson
Telefonnummer 0456-81 61 90
E-post sanna.svensson@solvesborg.se

Läs mer

Senast uppdaterad: 03 januari 2019

Skriv ut