Så tycker de äldre om äldreomsorgen – resultatet av Socialstyrelsens enkätundersökning

En dam stöttar en äldre kvinna när hon går.

Att ge en hjälpande hand foto: Serny

Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät för att ta redan på hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Under våren 2018 skickades cirka 220 000 enkäter ut till personer som var 65 år eller äldre som har hjälp från hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. I Sölvesborg var det 78 personer (47,6%) som bor på särskilt boende som svarade och av de som har hemtjänst så svarade 139 personer (53,5%).

På nationell nivå uppger 81 % av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för de som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 % nöjda. I Sölvesborg är siffrorna 80% på särskilt boende och 90% för de som har hemtjänst.

Enkäten innehåller många frågor och om man tittar överlag är de som har hemtjänst eller boende på särskilt boende i Sölvesborg mer nöjda än genomsnittet i Sverige.

Det som rapporten visar är bland annat att de som bor på särskilt boende upplever sig mindre ensamma än vad man gör i övriga kommuner i Sverige. Jämfört med i fjol är det dubbelt så många som är nöjda med det som erbjuds i form av aktiviteter på särskilt boende. En av anledningarna till att färre besväras av ensamhet kan bero att det under året har satsat på att erbjuda mera aktivitet på de olika boendena. Även de som bor i eget boende har erbjudits mer aktiviteter genom att vi har erbjudit större variation av aktiviteter på mötesplatserna (Duvan och Svalan). Du kan läsa mer om mötesplatsernas verksamhet här »

Det som också får ett högre betyg än i fjol är upplevelsen av att man upplever att personalen är bättre på att i förväg meddelar om tillfälliga förändringar.

”Det är glädjande att vi fått bra resultat på undersökningen och vi kommer att arbeta vidare för att ytterligare förbättra den omsorg som vi erbjuder”, säger Hanna Johansson som är kvalitetsutvecklare inom Omsorgen.

Senast uppdaterad: 03 januari 2019

Skriv ut