Medborgarlöfte 2019 och Handlingsplan 2019

Kommunstyrelsens vice Ordförande Daniel Berg och Lokalpolisområdeschef Anders Knutsson undertecknar medborgarlöftena Foto: Bo Åkesson, BLT

Kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Berg och lokalpolisområdeschef Anders Knutsson undertecknar medborgarlöftena Foto: Bo Åkesson, BLT

Som en del i det brottsförebyggande arbetet i kommunen tecknar kommunen och polisen varje år ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett sätt att tydligt visa vilka satsningar som görs för att skapa en tryggare och säkrare kommun. Medborgarlöftet är en produkt av den Handlingsplan som tas fram utifrån den lokala lägesbilden.

Den lokala lägesbilden grundar sig i stort på den årliga trygghetsmätningen och inspel från kommunens verksamheter. 2018 års trygghetsmätning visar i stort att våra invånare är trygga. Det som sticker ut är otrygghet i centrum samt buskörning med mopeder och bilar.

I både handlingsplan och medborgarlöftet förbinder sig kommunen och polisen att genomföra olika insatser för att öka tryggheten i kommunen.

Årets medborgarlöfte fokuserar på tryggheten i centrum för båda parter.

Från Sölvesborgs kommun medverkar kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Berg och säkerhetssamordnare Anders Borgman. Från Polismyndigheten medverkade lokalpolisområdeschef Anders Knutsson och kommunpolis Mats Hadartz.

Här kan du läsa medborgarlöftet och handlingsplanen i sin helhet

Medborgarlöftet »
Handlingsplan »

Senast uppdaterad: 20 december 2018

Skriv ut