Ungdomar ska få ökat inflytande i Sölvesborg

Ungdomar på cykel i Sölvesborg. Foto: Serny.

Ungdomar på cykel i Sölvesborg. Foto: Serny.

Ett ungdomsråd med en egen budget, en anställd tjänsteperson som arbetar 50% som ungdomssamordnare och fokus på barn och ungdomar i alla beslut som rör dem genom en barn-checklista. Så hoppas Sölvesborgs kommun öka ungdomars inflytande framöver.

Ungdomsråd för 13-19 åringar

Heidi Laine Lundgren som fått uppdraget som ungdomssamordnare berättar: det som är särskilt roligt med den här nya satsningen är att den relativt snabbt kommer att ge konkreta resultat. Ungdomsrådet kommer att träffas fyra gånger per år och bestå av representanter från Mjällby skola, Bokelundsskolan och Furulundsskolan i åldern 13-19 år.

-De kommer att få en budget på cirka 200 000 kronor, och deras uppgift blir att dela ut 75% av den här budgeten till de förslag som andra 13-19 åringar i kommunen skickar in till dem, och som rådet tycker är tillräckligt bra. De resterande 25% ska gå till att utbilda ungdomsrådet genom studiebesök, föreläsningar med mera. Det blir ett sätt att lära sig hur samhället fungerar och hur du som individ kan påverka, förklarar Heidi.

Ungdomsrådet kan bilda nya grupperingar i specifika frågor och föreslå omröstningar. Det finns också tankar om att skapa en app dit kommunen kan skicka frågor till ungdomarna när man behöver veta vad de tycker, men det är upp till ungdomarna att avgöra om de tycker det är en bra metod.

Handlingsplan visade på behovet

Satsningen på ökat ungdomsinflytande har sitt ursprung i den ungdomspolitiska handlingsplanen. En del av resonemanget bakom har kretsat kring att ungdomar är en grupp som i stor utsträckning använder sig av kommunens tjänster då de går i skolan varje vardag under många år, men som inte har någon brukarorganisation, till skillnad från de redan existerande pensionärsrådet eller rådet för funktionsnedsättning.

Vi vill bli mer direkta och lyssna på vad ungdomarna vill, istället för att de ska behöva gå genom de vuxna för att göra sin röst hörd, förklarar Clemens Malmberg som är verksamhetsutvecklare. Vår barn-checklista för politiska beslut är ett sätt att få oss att tänka till, och även att förbereda oss på att FN:s barnkonvention eventuellt blir lag 2020.

Allt arbete med ungdomsrådet kommer att ske med respekt för skolans verksamhet, understryker Heidi. Diskussioner pågår just nu med rektorerna för ungdomsrådets bildande, vi i den ungdomspolitiska styrgruppen träffas i december och vi tror att vi ska kunna ha vårt första sammanträde med ungdomsrådet under början av nästa år.

Har du frågor om arbetet med ungdomsinflytande?

Kontakt

Ungdomssamordnare
Heidi Laine Lundgren
Telefonnummer: 0456-81 61 08
E-post: heidi.lainelundgren@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 21 november 2018

Skriv ut