Känner du oro efter Uppdrag Gransknings program?

Med anledning av Uppdrag Gransknings program ”Bakom stängda dörrar” som sändes den 31 oktober på SVT och den debatt som följde förstår vi som arbetar i funktionshinderverksamheten i Sölvesborgs kommun att en del kan känna sig oroliga för hur vår verksamhet fungerar.

Alla som sett programmet blir starkt berörda, men framför allt alla som själva får stöd via kommunen, anhöriga och medarbetare får en stark känsla av oro och ilska av detta. För att ingen ska gå omkring med obesvarade frågor eller rädsla för hur deras närstående har det kommer nu våra enhetschefer eller kontaktman att ta personlig kontakt med både brukare och medarbetare. Verksamhetschef Malena Sylvan finns också tillgänglig för alla som vill veta mer om hur vi arbetar, vilka lagar och rutiner som finns och hur kommunens värdegrund om trygghet, värmen och engagemang ska gälla alla kommuninvånare.

Nolltollerans mot kränkningar och övergrepp

Vi vill starkt understryka att det råder en absolut nolltolerans mot kränkningar och övergrepp inom alla våra verksamheter. Det finns aldrig garantier att ingenting någonsin händer men vi vill vara tydliga med att verksamheterna i Sölvesborgs kommun arbetar utifrån de lagar och föreskrifter som finns. Dessutom finns det övergripande rutiner för vårt arbete samt goda resurser för handledning, utbildning och stöd för att medarbetare alltid kunna ge trygghet utan tvång.

Arbetar ständigt med att bli ännu bättre

Viktigast är ändå att Sölvesborg aktivt arbetar med att ständigt förbättra verksamheten utifrån den enskilda individens önskemål, behov och förutsättningar. Den metodbok som används heter ”Kvalitetsvision funktionshinderomsorg” och är mer än en metodbok. Den är ett levade dokument som genom dialog och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare ger oss verktyg att ständigt reflektera över och förbättra både bemötande men också det dagliga arbetet med varje individ vi arbetar med.

Stor vikt läggs vid rätt utbildning

Dessutom ställs höga krav på att våra medarbetare har rätt grundutbildning och vi ska alla inom ramen för våra anställningar medverka till att utveckla den egna kompetensen. 95 % har adekvat utbildning enligt de nationella riktlinjerna kring kompetens inom LSS-verksamheten.

Undrar du över något?

Har du frågor eller synpunkter, tveka aldrig att höra av dig, antingen till våra medarbetare du möter eller till mig som verksamhetschef.

Malena Sylvan
Verksamhetschef för funktionshinderomsorgen
Telefon: 0456-81 63 30
E-post: malena.sylvan@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret