Kompletterande information angående Bokelundskolan

I tidningen har man kunnat läsa om polisanmälningar angående bl.a. hot och misshandel som försiggått på Bokelundsskolan. I BLT den 22 oktober möttes man av rubriken ”Slagsmål och knivbråk stör på skola”.

Skolan jobbar med information direkt till berörda

Det sprids information genom olika kanaler om vad som händer hos oss. Vi vill därför tydliggöra att man kan vara förvissad om att skolan ger den information till de som behöver ha den, vare sig det handlar om elever, vårdnadshavare eller personal genom våra direktkanaler. Den som har barn eller är elev på Bokelundsskolan ska alltid kunna känna sig trygg och försedd med förstahandsinformation.

Nolltolerans och samarbete för trygghet och studiero

Vi har nolltolerans på Bokelund och med det menar vi att vi aldrig accepterar kränkningar, hot, våld eller handlingar med kriminella förtecken. Vi har en likabehandlingsplan som vi följer och som går att ta del av på kommunens hemsida, under Bokelundsskolan. Genom att vi konsekvent anmäler de händelser som kommer till vår kännedom följer vi olika lagar om hur man ska hantera varje fall. Vi skapat en tydligare struktur som gjort att vi har anmält mer än tidigare år.

Alla anmälningar redovisas i elevhälsan, vilket är en grupp bestående av rektorer, specialpedagoger, SYV, kurator och skolsköterska. Till vår hjälp finns även utomstående specialpedagoger och psykologer. I den gruppen beslutar vi hur vi i skolan tar varje enskilt ärende vidare. I fonden till detta finns alltid skollagen som i sitt femte och sjätte kapitel tar upp sådant som ordningsregler, skriftliga varningar, avstängningar, omplaceringar och kränkningar.

Som skola vill vi alltid jobba tillsammans med hemmet för att uppnå bästa möjliga effekt.
I samtliga fall den här hösten har vi upprättat mycket goda samarbeten med tillhörande planer för våra elever och vi kan se att vi når mycket längre och mycket snabbare till det önskvärda läget ”trygghet och studiero”

Närvarande vuxna

En vanlig fråga vi får är vilken vuxennärvaro som finns på skolan då det inte är lektionstid.
I grunden har varje lärare en timmes vakt i veckan under de tider då elever är ute i rastutrymmena. Dessutom tillkommer assistenter, språkstödjare, skolvärdinna och vaktmästare på plats och de är ofta mer ute i centralhallen än en timme i veckan, då deras tjänster ser annorlunda ut. I runda slängar har skolan ett 50-tal personal som ser till den här biten.

Tillsammans med eleverna arbetar hela personalstyrkan för att ha en bra och trivsam skola som vi alla är stolta över och vi kommer att fortsätta jobba för att ordning och reda ska råda hos oss. Har du oro kring händelser ska du alltid kunna höra av dig till oss, börja med att vända dig till vår personal.

Vänligen
Marcus Ljunglöf
Peter Uvenäs
rektorer Bokelundsskolan

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Skriv ut