• Startsida
  • / Miljonsatsning på att utveckla kreativa utemiljöer i Hörvik

Miljonsatsning på att utveckla kreativa utemiljöer i Hörvik

Bild

Skissförslag gemensam utemiljö i Hörvik

Med hjälp av god samverkan och EU-stöd kommer Hörvik samhälle utvecklas och flera nya kreativa lek- och utemiljöer kommer byggas. Framför allt handlar det om att skapa förutsättningar för fungerande inne- och utemiljöer där alla, unga som gamla, kan samlas och göra saker tillsammans.

Genom samverkan mellan föreningsliv, småföretagare, skola och Sölvesborgs kommun har EU-stöd beviljats från Landsbygdsprogrammet i Hörvik. Projektet väntas kosta drygt 1,1 miljoner kronor varav Sölvesborgs kommun medfinansierar med 295 tkr och landsbygdsprogrammet med 695 tkr.

Bidraget ska användas till att skapa kreativa lek- och utemiljöer som ska fungera som en samlingsplats för gamla som unga. Projektet går under namnet "Kreativ lek- och utemiljö i Hörvik" och är en del av visionen att förändra och förbättra verksamheter som gagnar hela samhället. Satsningen gynnar alla som idag bor i samhället men även besökare.

En arbetsgrupp har arbetat fram ett skissförslag på en gemensam utemiljö för bygden.

Kreativ utemiljö för skola och fritid

Tillsammans med en arkitekt har ett förslag tagits fram som passar både för skola och fritid. Förslaget handlar om att utveckla förskola- och skolgården till att erbjuda lek, fantasi, aktivitet, nyfikenhet, lärande och återhämtning. En kreativ miljö som utvecklar barnens förmågor och passar lika bra för skolan som på fritiden.

Förutom detta ska en boulbana byggas i anslutning till marinan.

Arbetsgruppen samlas den 5 september för att sätta igång arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Sidan publicerad av: Lisa Svanberg