• Startsida
  • / Extrem brandrisk i Blekinge län

Extrem brandrisk i Blekinge län

Bild

Foto: Scandinav Bildbyrå

Med anledning av den extremt stora brandrisken i länet och landet i övrigt råder eldningsförbud. Den höga brandrisken förväntas kvarstå eller till och med öka i närtid på grund av det fortsatt torra och varma vädret.

Eldningsförbud är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. Tänk på att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter.

Vad betyder eldningsförbud?

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser, som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Tänk på att detta även gäller mindre bränder.

Tack för att du är uppmärksam där ute!

Mer information
Aktuell information om eldningsförbud hittar du Länsstyrelsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Sidan publicerad av: Lisa Svanberg