• Startsida
  • / Sölvesborg går emot trenden och är bäst i Sverige med störst antal utbildad personal inom förskolan

Sölvesborg går emot trenden och är bäst i Sverige med störst antal utbildad personal inom förskolan

Förskoleklass på besök på Killebom - Sölvesborgs stadsfestival foto: Pär Johansson

Förskoleklass på besök på Killebom - Sölvesborgs stadsfestival foto: Pär Johansson

I Sverige ökar andelen personal i förskolan som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Sölvesborgs kommun går däremot i motsatt riktning, vilket är mycket glädjande. Skolverkets statistik visar att Sölvesborg är den kommun i Sverige som har högst andel av utbildad förskolepersonal. Endast sju procent av personalen i kommunen saknar utbildning. Rikssnittet i landet är 30 procent. (Samtliga förskolor, både kommunala och fristående, är inräknade i statistiken).

Martin Eksath som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen är såklart glad över att Sölvesborg är i topp. ”Det är mycket glädjande att vi har så hög andel utbildad personal i våra förskolor. Personalens utbildning och kompetens är den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan.

Hur har man lyckats med detta?

De senaste åren har Barn- och utbildningsförvaltningen lagt mycket fokus på att stärka ledarskapet inom förskolan. Sedan halvårsskiftet 2017 har man en egen verksamhetschef, vilket ger ett ökat fokus på denna verksamhet. Numera erbjuds samtliga förskolechefer att gå rektorsutbildning. Vi upplever att satsningen på våra chefer har lett till en stabilare organisation, ökad trivsel, en bättre arbetsmiljö där personalen får möjligheter att utvecklas.

En annan viktig aspekt är att man behöver arbeta med att få utbildad personal att söka arbete hos oss. Att vi behöver vara en attraktiv och intressant kommun att arbeta i. Detta sprider sig snabbt. Visst upplever även vi att det kan vara svårt att rekrytera medarbetare i ett bristyrke som förskollärare, men vi märker att vi trots allt lyckas. Vi gör årligen en arbetsmiljöenkät. Den visar på att det är hög trivsel på våra förskolor. Många trivs och väljer att stanna länge hos oss, säger Martin Eksath”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2018
Sidan publicerad av: Anna Lindh