Dags för nystart av BRÅ (Brottsförebygganderådet)

Vi vill att alla ska känna sig trygga och trivas i Sölvesborg. Att satsa på det brottsförebyggande arbetat är därför viktigt för oss.

1999 bildades det Brottsförebygganderåd (BRÅ) i Sölvesborg. Sedan 2007 när ett nytt Brottsförebyggande program togs fram har styrgruppen bestått av politiker från Kommunstyrelsen, en nämndspolitiker från antingen Barn- utbildning eller Fritidsnämnd och kommunchefen, samhällsbyggnadschefen, barn- och utbildningschefen, IFO-chef samt fältsekreterarna, fritid- och kulturchefen, drogförebyggande samordnaren samt representanter från gymnasieskola, Polisen, Räddningstjänsten, Sölvesborgshem AB, Företagarna och Cityföreningen. Gruppen har haft möte 4 gånger per år. Utöver dessa har resurspersoner kunnat kallas in.

En utökning och förbättring av det brottsförebyggande arbetet

Vi har känt att detta är ett viktigt arbete och att vi behöver förstärka och förbättra det brottsförebyggande arbete som görs. Kommunchefen har därför lagt fram ett förslag som innebär att styrgruppen utökas från den 1 februari och tillkommit har politiker från alla kommunens större nämnder, samtliga förvaltningschefer samt en representant per parti för de partier som finns i kommunfullmäktige men som inte är representerade i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrgruppen kommer att sammanträda 8-10 gånger per år.

Fr o m 1/4 kommer en tjänst som brottsförebyggande samordnare att inrättas inom KLF (Kommunledningsförvaltningen). Tjänsten kommer att bemannas av nuvarande kvalitetssamordnaren Anders Borgman som därmed lämnar Barn- och utbildningsförvaltningen.

Den nya tjänsten kompletterar befintliga tjänster inom närliggande områden: Per Drysén som kris- och beredskapssamordnare och Marika Nilsson som inom sin roll som kanslichef även fullgör funktionen som säkerhetsskyddschef.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret