• Startsida
  • / Ovälkomna insekter tvingar oss till avverkning

Ovälkomna insekter tvingar oss till avverkning

Typiskt
angrepp av åttatandad barkborre. Granen ser vissen ut på sensommaren. 

Typiskt angrepp av åttatandad barkborre. Granen ser vissen ut på sensommaren.

I somras hittades sextandad granbarksborre i kommunens granbestånd mellan E22:an och skjutbanan. Sedan tidigare har det hittats mindre angrepp av vanlig granbarksborre här. I somras var angreppet större och eftersom spridningsrisken är stor beslutades att skogen måste avverkas vilket görs nu under hösten/vintern. Till våren kommer området återplanteras.

I södra Sverige finns tre arter av granbarkborre som kan göra stora skador på granskog. Skalbaggarna är knappt synliga för ögat och det är oftast genom deras åverkan på träden man upptäcker ett angrepp.

Granbarkborren kallas också för åttatandad granbarkborre och angriper granar som är minst 10 cm i diameter. Den är nog den mest kända skadegöraren i våra skogar och dess angrepp syns i slutet av sommaren då granarna står röda och döende på grund av insekternas åverkan.

Den åttatandade barkborren har funnits i detta granbestånd av och till under ca 10 års tid. När angripna träd har upptäckts så ha dessa tagits bort i ett försök att hindra vidare spridning.

Den sextandade granbarkborren som upptäcktes i somras är den minsta av de tre barkborre arterna. Den föredrar den tunnare barken på mindre granar men kan också angripa klenare toppar och grenar på större träd. Arten är i första hand en sekundär skadegörare som etablerar sig på träd som är avverkade eller kraftigt försvagade.

I skogen vid skjutbanan kan man på vissa träd se angrepp av både åttatandad barkborre och den sextandade. Bortsett från spridningsrisken så finns också ett ekonomiskt incitament i att ta bort träden nu. Ju längre man spara ett angripet träd, desto mer minskar det i värde. Till slut skulle träden också bli en olycksrisk eftersom de kan trilla. Samtliga träd tas nu bort och i vår återplanteras området med en blandning av ek, bok och fågelbär.

Angrepp av sextandad barkborre syns som kletiga lämningar
längs stammen samt att man ser de runda ingångshålen.

Angrepp av sextandad barkborre syns som kletiga lämningar längs stammen samt att man ser de runda ingångshålen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Sidan publicerad av: Anna Lindh