​Nytt åtgärdspaket för att stötta näringslivet under pandemin

Bild

Kvinna som bär en påse med texten Sölvesborg. Foto: Sölvesborgs kommun

Pandemin slår hårt mot flera verksamheter i näringslivet och åtgärder behöver vidtas. Krisledningsnämnden har därför beslutat om ett nytt åtgärdspaket för att underlätta för det lokala näringslivet i en svår tid.

I våras beslutade Krisledningsnämnden om ett åtgärdspaket för att underlätta för näringslivet och motverka en ökad arbetslöshet. Näringslivschefen vittnar om att den andra våg av Covid-19 som nu sköljer över Sverige och Blekinge har påverkat de lokala företagen betydligt mer än i våras.

Krisledningsnämnden har därför fattat beslut om nya åtgärder för 2021

Kostnadsfria uteserveringar

Sölvesborgs kommun kommer inte ta ut någon avgift för upplåtelse av uteserveringar under 2021. Detta gäller krögare som har aktiv rörelse 1 januari 2021. Krogar som eventuellt tillkommer under 2021 betalar aktuell taxa.

Försäljning utanför butik

Vi förlänger möjligheten för butiksinnehavare att flytta ut sin verksamhet utanför butiken enligt den utredning som tidigare gjorts där även Polisen, Tekniska kontoret och Miljöförbundet yttrat sig. Möjligheten till försäljning utanför butik gäller under hela 2021.

Justering av hyror till hyresgäster i kommunala fastigheter

Hyresreduktion för företagare som hyr kommunala fastigheter under januari-mars 2021.

Stöd till handelsföreningen

Sölvesborgs kommun ger ekonomiskt stöd till Handelsföreningen i Sölvesborg på grund av deras ökade utgifter för att säkra handeln i kommunen. Det handlar t.ex. om handspritsstationer som finns utplacerade i stadskärnan och trycksaker som ska uppmuntra rätt beteende.

Avgiftsfri markupplåtelse under Killebom

Årets upplaga av stadsfestivalen Killebom fick ställas in med anledning av rådande pandemi men förhoppningen är att en festival ska kunna genomföras under 2021. De lokala krögare som vill vara delaktiga i festivalen kommer då befrias från avgifter för markupplåtelse.

Påskpresent till kommunens medarbetare

Krisledningsnämnden tog även beslut om att tillsätta en summa pengar för inköp av påskpresent till kommunens medarbetare som ska inhandlas från det lokala näringslivet.

Andra främjande åtgärder

Utöver detta togs beslut om att Näringslivskontoret ska föra specifik dialog med de butiker och krogar som har mycket besökare i sina verksamheter. Här handlar det om att uppmana till åtgärder som minskar trängseln och bidrar till säkrare handel.

Utredningsuppdrag

Justerade tillsynsavgifter

Under 2020 beslutade Sölvesborgs kommun tillsammans med Karlshamns- och Olofströms kommun om nedsättning av tillsynsavgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet för ett antal näringar som drabbats särskilt hårt under pandemin. Då läget för näringarna inte förbättrats ger Krisledningsnämnden i uppdrag till Näringslivschefen att tillsammans med Förbundschefen för Miljöförbundet att utreda behovet för 2021.

Microcatering

Krisledningsnämnden beslutade även att ge Näringslivschefen i uppdrag att utreda frågan om microcatering. Microcatering innebär att restauranger med permanent alkohol- och cateringtillstånd inte bara ska kunna erbjuda hemtransport av mat till privata hem utan också alkohol tillsammans med maten.

Malmö och Växjö kommun har gjort en tillåtande tolkning av bestämmelserna i alkohollagen för cateringtillstånd och därmed gjort det möjligt för restauranger att erbjuda hemtransport av alkohol tillsammans med maten till sina kunder. Även grannkommunen Karlshamn utreder frågan om microcatering.

Senast uppdaterad:

Skriv ut