Besöksförbud på kommunens särskilda boenden

Från och med torsdag 3 december gäller besöksförbud på särskilda boenden i Sölvesborgs kommun. Detta efter att Folkhälsomyndigheten under torsdagen beviljat den ansökan som Omsorgsförvaltningen skickade in tidigare i veckan.

Sölvesborgs kommun har sedan en tid tillbaka haft besöksstopp på sina egna särskilda boenden. Detta för att värna riskgruppen äldre i pågående smittspridning av Covid-19. Besöksstopp ger ingen laglig rätt att stoppa besök utan är en stark avrådan till att besök genomförs. Trots detta har det förekommit besök kontinuerligt.

Den 19 november fattade Regeringen beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden, detta enligt: Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Förordningen trädde i kraft 2020-11-21 och gäller till och med 2020-02-28.

Folkhälsomyndigheten utreder nu hur föreskrifter, allmänna råd och processer för beslutsfattande ska se ut, men har under tiden öppnat en möjlighet för tillfälligt beslut för de kommuner som anser sig ha ett akut behov av ett sådant förbud.

För att förebygga en smittspridning på de särskilda boendena och värna om riskgruppen äldre har Omsorgsförvaltningen därför med tydligt stöd hos politiken ansökt hos Folkhälsomyndigheten om ett införande av besöksförbud.

- Vi har just nu en samhällsspridning av Covid-19 och det finns även fall av smitta inne på våra boenden säger Omsorgens förvaltningschef Annelie Kjellström. Därför vidtar vi de åtgärder vi kan för att stoppa och förhindra spridning.

Under torsdagen kom beskedet att kommunen beviljas besöksförbud från och med torsdag 3 december till och med lördag 12 december. Besöksförbudet gäller på alla särskilda boenden i kommunen.

Annelie Kjellström ser detta som ett positivt beslut och en chans att kunna öppna upp för besök under jul och nyår.

- Inför vi besöksförbud nu när vi ser att spridningen ökar har vi en chans att stoppa spridningen och då kanske våra äldre kan få besök av sina nära och kära över jul och nyår. Det är vad vi gör nu som har betydelse för hur julen kommer se säger Annelie Kjellström.

Beskedet om besöksförbud nådde förvaltningen under torsdagen och kommer verkställas omgående.

Senast uppdaterad:

Skriv ut