Ridleder i naturreservaten Listershuvud och Stiby backe

Häst med ryttare i bokskog, fotograf Thomas Fredriksson
Häst med ryttare i bokskog, fotograf Thomas Fredriksson.

Nu finns nya ridleder i Listershuvud och Stiby backe naturreservat. Inom kort kommer det också att finnas uppsittningsplatser vid grindarna till reservaten, och vara ordentligt röjt från grenar längs lederna. Hoppas att ni kommer att tycka om de nya ridlederna!

Vill du veta var någonstans de går?
 

 Klicka här för ridled och vandringsleder Listershuvuds naturreservat »

 Klicka här för ridled Stiby backe naturreservat »


Främst är ridlederna till för att komma ut och uppleva reservaten till häst, de lämpar sig inte för längre trav- och galoppass.

I föreskrifterna för naturreservaten står att du bara får rida på ridlederna, ingen annanstans i reservatet. Det innebär att det är lag på detta.

Här kommer några allmänna råd från Länsstyrelsen för dig som vill rida i naturreservaten: 


Allmänna råd vid användning av ridleder i naturreservat

 • Ryttare upplyses om att det i området betar kor i flock. Du bör inte rida i området om du är osäker på hur din häst reagerar inför betesdjuren. Naturreservatet och dess naturvärden är beroende av djurens betning. Reservatet ska ses som djurflockens hem och därför ska flocken inte störas!
   
 • Håll avstånd till betande/vilande djur! Rid hellre en liten omväg som avviker från stigen än för nära flocken eller enskilda djur. Rid ALDRIG genom en betande/vilande flock. 
   
 • Vid betessläpp (vår/försommar) ska extra hänsyn tas till djurflocken, då denna dels kan vara osäker och dels kan uppträda särskilt beskyddande mot kalvarna i flocken. 
   
 • Avvikning från ridleden får endast ske för att undvika att komma för nära betande/vilande kor och kalvar. 
   
 • Visa hänsyn vid möte både med fotgängare och med andra ryttare. 
   
 • Anpassa fart efter sikt, terräng och markförhållande. Till exempel bör ridning undvikas vid känsliga markförhållanden som uppstått efter rikliga regnmängder eller snösmältning.  
   
 • När du som fotgängare använder ridleden, bör du vara medveten om att leden på sina ställen periodvis kan vara svårframkomlig.
   
 • Se till att grinden stängs efter dig!

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Näringslivs- och landsbygdsutvecklare 
Anette Ingemansson
Telefon: 0456-81 61 20
anette.ingemansson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-29 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »