Paul Andersson

Titel: Vice ordf.Kommunstyrelsen & Ordf. Överförmyndarnämnden
Telefon: 0456 81 61 23
E-post: paul.andersson@solvesborg.se

Relevanta sökord: Kommunstyrelsen, Politiker, Gymnasienämnden, Överförmyndarenämnden

Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Skriv ut
Index