Cecilia Carlsson

Titel: Nämndsekreterare/administratör
Telefon: 0456 81 60 74
E-post: cecilia.carlsson1@solvesborg.se

Relevanta sökord: Protokoll, Kallelser, Post, Nämndsadministration, Förtroendemannaarvode, Rådgivning/bygglovsfrågor, Fakturering bygglov/plan, Diarieföring/adminstration

Senast uppdaterad: 21 juli 2020

Skriv ut
Index