Fonder för studerande

Fonder för studerande finns till för dig som studerar eller ska studera. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Stipendiefonden skall vara avsedd till eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi. Om det inte finns någon lämplig sökande kan även tekniskt studerande som går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden. Utdelning sker till sökande som den 1 juli utdelningsåret inte uppnått 30 års ålder. Sökande skall i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun. - Stiftelsen Bertholdsson

Ansökan till stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/BertholdssonsStipendiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden. Annonsering sker i april. Nämndens arbetsutskott beslutar om utdelning i maj.
Ansökningsperioden gäller 11/4 - 30/4.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att vederbörande är född i Gammalstorps församling eller annan församling i Sölvesborgs kommun.
 • Avskrift av betyg från genomförda eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt av betyg från genomförda högskolestudier med teknisk inriktning.
 • Intyg om antagning för eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt intyg om antagning för högskolestudier med teknisk inriktning.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Gammalstorps studiefond

Stipendieberättigade är studerande som under ansökningsåret fyller högst 24 år. Bidragsberättigad ska vara folkbokförd i Gammalstorps församling enligt indelning 1999 (man folkbokförs inte längre i en församling, utan i en kommun, men om din nuvarande folkbokföringsadress skulle ha tillhört Gammalstorps församling enligt indelningen 1999 så kan du söka ur fonden) eller ha någon förälder som är född i Gammalstorps församling. - Gammalstorps studiefond

Ansökan till stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/GammaltorpsStudiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden. Annonsering sker i januari. Nämndens arbetsutskott beslutar om utdelning i februari. Ansökningsperioden gäller 2/1-21/1.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis som styrker att vederbörande är folbokförd i Gammalstorps församling (enligt 1999 års indelning) eller att någon av föräldrarna är född i Gammalstorps församling.
 • Avskrift av slutbetyg från genomförda grundskolestudier.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gammalstorps studiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling (enligt den gamla indelningen av församlingar, så som den såg ut före 2006), som under ansökningsåret fyller högst 24 år och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig. - Stiftelsen Gunnar Nilsson

Ansökan till stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/NilssonsStipendiefondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden. Annonsering sker i augusti. Nämndens arbetsutskott beslutar om utdelning i oktober. Ansökningsperioden gäller 20/8-12/9.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling.
 • Intyg om avlagd gymnasieexamen.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Gunnar Nilssons Stipendiefond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Magnussons donationsfond

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs kommun som under ansökningsåret fyller högst 24 år och som avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning, kan ansöka om medel ur fonden som hjälp till fortsatta högskolestudier eller vidare yrkesutbildning. - Stiftelsen Magnussons

Ansökan till Magnussons donationsfond

Ansökning sker via e-tjänst eller blankett. Följ länken https://etjanster.solvesborg.se/MagnussonsDonationsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj Starta e-tjänst eller Hämta blankett. Länken är endast tillgänglig under ansökningsperioden. Annonsering sker i augusti. Nämndens arbetsutskott beslutar om utdelning i november. Ansökningsperioden gäller 20/8-12/9.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som styrker att sökanden är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
 • Avskrift av slutbetyg från grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun.
 • Intyg om antagning vid läroanstalt med uppgift om beräknad studietid, eller
 • Intyg om pågående studier innevarande läsår.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Stiftelsen Magnussons donationsfond
Barn- och utbildningsnämnden
294 80 Sölvesborg

Stiftelsen Swanlundska fonden - Studerande ungdomar

Studerande ungdomar – folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs församling och som genomgått grundskolans högstadium på Bokelundsskolan i Sölvesborg kan ansöka om medel ur fonden. Ansökan ska gälla fortsatta skolstudier eller vidare yrkesutbildning framåt i tiden d.v.s. läsår som börjar efter den 1 juni. Bidrag kan ej erhållas retroaktivt.
Förstagångssökande ska vara högst 25 år under ansökningsåret.

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökningsblanketten finns endast tillgängliga under ansökningstiden. Annonsering sker i mars och sista ansökningsdagen för 2019 är 16 april.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling.
 • Kopia av slutbetyget från grundskola.
 • Studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
 • Intyg om pågående studier.
 • Uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
c/o Mervi Tillaeus Andersson
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 Sölvesborg

Upplysningar lämnas av:
Marie Carlsson, Sölvesborgs församling.
Tel. 0456-554 45
E-mail: marie.carlsson@svenskakyrkan.se

Mervi Tillaeus Andersson
Tel. 0456 - 81 60 43
E-mail: mervi.tillaeus-andersson@solvesborg.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Sidan publicerad av: Medborgarkontorets webbredaktör