Fonder för behövande

Fonder för behövande finns till för dig som har behov av ett extra ekonomiskt stöd. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Stiftelsen Ingrid Mathsons och Stiftelsen Johan Nilsson och sons donationsfonder

Fondens avkastning skall användas som stöd till behövande, som ej uppbär socialbidrag, i Sölvesborgs förutvarande stad. Även personer, som är i behov av bidrag till sjukvård eller som efter sjukdom inte är fullt arbetsföra, kan komma i fråga. - Stiftelsen Ingrid Matsons och Stiftelsen Johan Nilsson och sons

Ansökan till Ingrid Mathsons och Stiftelsen Johan Nilsson och sons donationsfonder

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden. Du kan ansöka från och med den 4 oktober 2019. Kommunen ska tillhandahålla blanketten senast den 27 oktober. 


Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på medborgarkontoret i Sölvesborg.

Stiftelsen Johanna Sterns minne

Bidragsberättigade är kvinnor som fött minst 3 levande barn och utan stadig hjälp skött sitt hushåll. Medel skall användas för vila någon tid utanför hemmet – helst på landet. Endast kvinnor bosatta (skrivna) inom Sölvesborgs gamla församling kan enligt testators villkor erhålla bidrag. - Stiftelsen Johanna Sterns minne

Ansökan till stiftelsen Johanna Sterns minne

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden (4 maj-19 maj). Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 19 maj 2019.

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på Medborgarkontoret i Sölvesborg.

Ansökan skickas till:
Sölvesborgs Kommun
Medborgarkontoret
294 80 SÖLVESBORG

Stiftelsen Rickard Stjärnelius fond

Fondens ändamål är att avkastningen får användas till vård av behövande åldersstigna, kroppsligt sjuka och lytta. Avkastningen får ej gå till alkoholister, narkomaner, frånskilda eller andra som misskött sig. Enligt testamentet ska utdelningen i första hand ske till personer i Gammalstorps församling. - Rickard Stjärnelius fond

Ansökan till stiftelsen Rickard Stjärnelius fond

Annonsering sker i april och utdelning i juni. Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på medborgarkontoret i Sölvesborg.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Rickard Stjärnelius fond
Omsorgsnämnden
294 80 Sölvesborg

Stiftelsen Swanlundska fonden - Ensamstående äldre behövande kvinnor

Sökande ska vara ensamstående och födda 1949 (år 2019) eller tidigare samt vara folkbokförd Sölvesborgs församling. Ansökan ska innehålla uppgifter om namn, personnummer, civilstånd, adress, ekonomi och om man tidigare erhållit medel från fonden. - Stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden 

Annonsering sker i september och utdelning av medel den 1 december. Ansökan ska vara styrelsen för Swanlundska fonden tillhanda senast 7 oktober.

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på medborgarkontoret i Sölvesborg.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
c/o Ida Svensson
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 SÖLVESBORG

Upplysningar lämnas av Marie Carlsson, Sölvesborgs församling.
Tel. 0456-554 45
E-mail: marie.carlsson@svenskakyrkan.se

eller Ida Svensson
Tel. 0456 - 81 60 45
E-mail: ida.svensson@solvesborg.se

Sölvesborgs kommuns sociala samfond

Fondens avkastning skall användas till stöd åt behövande i Sölvesborgs kommun. Vid utdelningen kommer speciell hänsyn att tas till föreskrifterna för de fonder som ingår i Samfonden. Sökande måste vara skriven i Sölvesborgs kommun.

- Sölvesborgs kommuns sociala samfond

Ansökan till Sölvesborgs kommuns sociala samfond

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden. Du kan ansöka från och med den 4 oktober 2019. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 27 oktober.


Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på medborgarkontoret i Sölvesborg.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 04 oktober 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Medborgarkontorets webbredaktör