Samråd för reviderad översiktsplan 2017

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-munens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen.
 
Gällande översiktsplan vann laga kraft 6 juli 2011.
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-11-03 KF § 102 att fastställa nuvarande översiktsplan för mandatperioden 2014-2018. Samtidigt gavs uppdraget att påbörja en översyn.
 
Under 2015-2016 gjordes en översyn av tjänstemän och en liten samrådskrets. Syftet var att revi-dera felaktigheter och inaktuellt innehåll i texten. Inget nytt vad gäller kommunens viljeinriktning när det gäller mark- och vattenanvändning tillkom.
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-04 (KS § 119) för att möta det framtida behov av bostäder, verksamheter m.m. att göra en översyn av de idag utpekade områdena med förändrad markan-vändning och komplettera med nya områden. I det inledande arbetet genomfördes workshops i sex orter för medborgardialog och kunskapsintag.
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2017-05-30 (KS § 71) om samråd av förslaget till reviderad översiktsplan.
 
Remissen är ute på samråd under tiden 27 juni 2017 till 30 sep 2017.
Översiktsplanen finns i Stadshuset, Repslagaregatan 1.
Ange tydligt vem det är som har synpunkter.
 
 

 

 

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stadsarkitekt Fredrik Wikberg Telefon: 0456-81 63 60.
fredrik.wikberg@solvesborg.se

Planeringsarkitekt Dan Janérus Telefon: 0456-81 63 61.
dan.janerus@solvesborg.se

Planeringsarkitekt
Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51 hanna.emenius@solvesborg.se

Planeringsarkitekt
Karoline Lindén Bengtsson
Telefon: 0456-81 60 73
karoline.lindenbengtsson
@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-26 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »