Våld och hot

Våld och hot är ett problem som förekommer i alla socialgrupper, kulturer och religioner. Sölvesborgs kommun arbetar för att på olika sätt minska våldet i samhället, samtidigt som det ska finnas hjälp och stöd för de personer som utsätts för våld eller hot.

På Sölvesborgs kommun finns Individ- och familjeomsorgen. Deras uppgift är bland annat att hjälpa till och stötta dig som har utsatts för våld eller hot. Du kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen för att få:

  • Rådgivning
  • Stöd för att kunna förändra din situation
  • Praktisk hjälp i en akut situation

Kom ihåg att du i akuta situationer ska du ringa: 112. Då kommer du att kopplas till den hjälp som är bäst anpassad för dig och den situation som du befinner dig i.

Socialstyrelsens definition av våld och utsatthet i nära relationer 


Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

  • Fysiskt - Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
  • Sexuellt - Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.
  • Psykiskt - Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.
  • Social utsatthet - Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.
  • Materiellt/ekonomisk utsatthet - Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

Karin Svensson
Samordnare Våld i nära relation
Telefon: 0456-81 63 13
E-post: karin.svensson@solvesborg.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd