Bostadsanpassning

Bild

Om du drabbas av någon skada eller sjukdom som gör att vardagslivet bir svårare att klara av är det lätt att bli både ledsen och frustrerad. Men det finns hjälp att få. Om förändringen är bestående kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Då kan du fortsätta bo kvar hemma och ändå leva ett självständigt liv.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger sin bostad, hyr bostad eller äger en bostadsrätt.

För vilka åtgärder kan du få bidrag?

Bidraget är avsett för åtgärder som underlättar för den funktionshindrade personens dagliga liv i hemmet. Exempel på åtgärder är badrumsanpassning, borttagning av trösklar, breddning av dörrar och montering av ramper. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder som anpassar bostadens fasta funktioner i, eller i anslutning till, den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Vid byte av bostad

Om du bygger en ny bostad, eller renoverar en äldre, gäller nyare byggregler som innebär att bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för sådan utrustning som inte är vanlig på marknaden, till exempel höj- och sänkbart tvättställ. När du köper eller byter bostad kan du bara få bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder om det finns särskilda skäl för dig att välja en bostad som kräver anpassning. Det kan till exempel vara om det inte finns någon lämplig bostad och du kan visa det. Kanske har du sökt länge. Det kan också vara om du behöver bo nära ett sjukhus.

Kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag innan du köper eller byter bostad så får du veta vilka regler som gäller.

Hur ansöker du?

Ansökningsblankett hittar du här nedanför. Till din ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka nödvändigheten av bostadsanpassningen med hänsyn till funktionshindret.

Ansökan skickas till:
Bostadsanpassningsbidrag
Sölvesborgs kommun, Fastighetsavdelningen
294 80 Sölvesborg

Blankett för ansökan om bostadsanpassning »

Kontaktuppgifter:

Erika Englin
0456-81 60 49
erika.englin@solvesborg.se

Anders Isaksson
0456-81 61 87
anders.isaksson@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 12 december 2018

Skriv ut
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd