Anhörigstöd

Anhöriggrupp är ett program som vänder sig till dig som är 18 år och uppåt och anhörig eller nära vän till någon som har, eller har haft, problem med missbruk eller beroende.

Det är en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring och välmående för egen del. Under programmet får du verktyg som kan hjälpa dig att hantera olika situationer, finna valmöjligheter och få kunskap och stöd. Tillsammans med andra anhöriga går vi igenom vad det innebär att leva nära missbruk och beroende och vilka konsekvenser det kan leda till. Du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och lyssna till andras.

I denna grupp kommer vi att ge information om olika självhjälpsgrupper som samhället kan erbjuda, som Al-Anon och ACA. Vi kommer att fokuserad på dig och ditt mående och du kommer att träffa andra som är i liknande livssituation.

Hur går det till?

Anhöriggruppen träffas en gång i veckan. Vi varvar samtal med hemuppgifter. Vi respekterar varandras anonymitet, det som sägs i gruppen stannar i gruppen.

Plats: Gamla Skolgatan 1, Sölvesborg.

Tid: Kl. 16.30 - 19.00, varje tisdag under totalt 20 veckor

Kontaktuppgifter hittar du under relaterade kontakter.

Senast uppdaterad: 06 oktober 2020

Skriv ut
Omsorg och stöd