Stöd till barn och ungdom

Barn och ungdomar på i Sölvesborgs kommun har rätt till att få både stöd och hjälp, om det behövs.

Elevhälsan

Den centrala elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetens och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala Elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kurator. Genom en samlad central elevhälsoorganisation kan de specifika yrkesgrupperna:

 • utbyta erfarenheter
 • nyttja varandras kompetenser
 • utvärdera och utveckla arbetsmetoder

Detta är för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Kontakt Elevhälsan

Elevhälsans stödenhetschef
Ann-Christine Hallberg
Telefon: 0456-81 65 82
E-post: ann-christine.hallberg@solvesborg.se

Förebyggande socialsekreterare

De förebyggande socialsekreterarna i Sölvesborg består av två fältsekreterare (så kallade fältare) som arbetar förebyggande och uppsökande med barn och unga i Sölvesborgs kommun. Målet är att alla som växer upp i Sölvesborgs kommun ska få en så bra uppväxt som möjligt. Detta görs på många olika sätt och i samarbete med många olika aktörer. Fältarna i Sölvesborg är HBTQ-certifierade.

Vad gör fältarna?

Fältsekreterarna har en bred kompetens och många kontakter vilket innebär att vem som helst kan höra av sig till dem, även om huvudfokus är barn och ungdomar mellan 11-18 och vuxna i deras närhet. I deras uppgifter ingår följande:

 • Förebyggande och uppsökande arbete i ungdomsmiljöer
 • Samverkan med olika aktörer såsom grund- och gymnasieskolorna, fritidsgårdarna, polisen, ungdomsmottagningen, föreningar, lokala BRÅ, folkhälsorådet.
 • Strukturerade program för alla kommunens klasser från årskurs 5 till 9, med olika teman såsom kamratskap, våld, alkohol/droger, livsval
 • Insatser på efterfrågan/efter behov på till exempel gymnasiet eller hos föreningar
 • Sommargrupp för ungdomar i årskurs 6 till 8
 • Arrangerar och/eller deltar på föräldramöten
 • Samtal med ungdomar vid polisanmälan
 • Råd- och stödsamtal till ungdomar, vårdnadshavare och andra betydelsefulla personer
 • Bekymringssamtal/orossamtal

Var finns fältarna?

Fältsekreterarna har en Fältlokal belägen i aktivitetshuset Skofabriken på Nygatan 27 i Sölvesborg. Här är det drop-in på torsdagar mellan kl 15-18. Då är vem som helst välkommen att hälsa på, prata, ta en fika eller bara säga hej. Till drop-in behövs inte bokas någon tid.

De har även ett kontor i lokalen Anden på Gamla Skolgatan 1.

När och hur kan de nås?

Fältsekreterarna finns vanligtvis i tjänst under dagtid, men även vissa kvällar och helger såsom valborg, skolavslutning, festivalerna Sweden Rock och Killebom samt vissa spontana kvällar. Under dessa kvällar finns de ute som trygga vuxna på de platser där ungdomar rör sig.

Önskas kontakt med fältarna nås de lättast på nedanstående nummer eller mailadresser. Det är bara dem som svarar på dessa nummer och det går även bra att lämna ett meddelande så tar de kontakt så fort möjlighet finns.

Kontakt Fältsekreterare

Fältsekreterare
Ola Morau
Telefon: 0703-25 55 04
E-post: ola.morau@solvesborg.se

Fältsekreterare
Helena Blomqvist
Telefon: 0706-67 55 04
E-post: helena.blomqvist@solvesborg.se

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018