Tillsyn, kontroll, överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

I Sölvesborgs kommun finns det en överförmyndarnämnd som består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden sammanträder när behovet uppstår. Det är kommunfullmäktige som utser överförmyndare/överförmyndarnämnden.

Överförmyndarens uppgifter

Överförmyndaren är inte den gode mannens chef och kan inte säga till den gode mannen vad hen ska göra. Men överförmyndaren kontrollerar att gode mannen sköter sitt uppdrag på korrekt sätt. Det är till överförmyndaren som du ska vända dig, om du vill klaga på din gode man.

Ibland måste den gode mannen fråga överförmyndaren om tillstånd, till exempel om en stor summa pengar behöver tas ut från ditt bankkonto. En gång om året redovisar den gode mannen hur han/hon har hjälpt dig att sköta dina pengar så att du kan vara säker på att allt går rätt till.

Alla papper som finns om dig finns i en akt hos överförmyndaren. Du har själv rätt att läsa allt som står i den akten.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 10 juli 2020

Skriv ut
Omsorg och stöd