Korttidsboende

Utsikten är ett korttidsboende. Det ryms i särskilda boendet Slottsgården. Det är ett tillfälligt boende för dig som behöver personlig omvårdnad, aktivering och stimulans.

För korttidsvistelse krävs beslut från biståndshandläggare.

Syftet med korttidsvistelsen kan t.ex. vara:

  • Att ge avlastning för anhörig.
  • Tid att utreda om du kan återgå till ditt egna hem efter en sjukhusvistelse eller behöver särskilt boende.
  • Att tillgodose omvårdnaden under väntan på plats i särskilt boende.
  • Att ge möjlighet att återhämta dig efter sjukdom eller skada.

Som gäst på Utsikten är du delaktig i din träning. Med träning menas aktivitet i det dagliga livet. Personal finns till hands för vägledning och ger hjälp till självhjälp.

Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår.

För mer information om korttidsboende kontaktar du biståndshandläggare för ditt område. Dessa telefonnummer och mailadresser hittar du under kontaktuppgifteröppnas i nytt fönster.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd