Bostad enligt LSS

Du som är berättigad till insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan ansöka om att få bo i ett anpassat boende. Det kan exempelvis vara en gruppbostad som har resurser att tillgodose hela ditt stödbehov eller en "annan särskilt anpassad bostad för vuxna” som är en bostad med viss grundanpassning utan fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. Det kan även vara en bostad med särskild service som är en mellanform mellan gruppboende och helt självständigt boende i egen lägenhet 

Ansök om bostad enligt LSS

För att ansöka ska du kontakta någon av LSS-handläggarna på Sölvesborgs kommun.

Annie Burgess
LSS-handläggare - LSS vuxna födda 1-10.
Telefon: 0456-81 60 28
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)
E-post: annie.burgess@solvesborg.se

Anna Wanstadius
LSS-handläggare - LSS vuxna födda 11-31.
Telefon: 0456-81 60 17
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
E-post: anna.wanstadius@solvesborg.se

Camilla Söderling
LSS-handläggare - Socialpsykiatri.
Telefon: 0456-81 60 63
Telefontid: 08:15-09.45 (ej onsdagar)
E-post: camilla.soderling@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 06 september 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd