Sjukresor

Visste du om att du kan du få reseersättning för dina sjukresor? Om du åker till sjukhuset eller vårdcentralen med kollektivtrafik kan du få din biljett betald. Det enda som du behöver är ett resebevis från Landstinget.

Du som är i behov av vård kan få ersättning för den kostnad som du behöver lägga på resan till sjukhuset eller vårdcentralen. Du måste alltid betala en viss avgift själv, en så kallad reseavgift. Hur hög din egenavgift är bestämmer Landstinget eller regionen där du bor. Egenavgiften beror även på vilket färdsätt som du reser med, exempelvis taxi eller buss. Kom ihåg att du endast kan bli beviljad reseersättning för din sjukresa i den kommun som du är folkbokförd i.

För att du ska kunna få reseersättning för dina sjukresor behöver du ett resebevis. Det skickas till dig i samband med din kallelse från Landstinget.

Ring till Landstingets växel eller Medborgarkontoret i Sölvesborgs kommun om du vill ha mer information om sjukresor och reseersättning. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktrutan nedanför.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Skriv ut
Omsorg och stöd