Omsorgsavgifter

Här hittar du blanketter för inkomstförfrågan och ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader, informationsblad om omsorgstaxa, hyror och övriga avgifter samt informationsbroschyrer om avgifter.

Under övriga avgifter hittar du taxan för t ex matdistribution, trygghetslarm mm.

Blanketter:
Inkomstförfrågan 2019 »
Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader 2019 »

Informationsblad:
Omsorgstaxa »
Hyror i särskilda boendeformer med befintliga kontrakt »
Hyror i särskilda boendeformer med kontrakt från 170101 »
Hyror i bostad med särskild service »
Övriga avgifter »
Har du rätt till bostadstillägg? »

Broschyrer:
Information om avgifter 2019 »
Information om avgift för hemsjukvård »

Avgiftshandläggare

Lena Thuresson - Duvan, Norje/Sandbäck och Lister (Mjällby, Hörvik, Hällevik och Nogersund) samt Svalan, Tärnan, Falkalyckan och Paviljongen
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Carina Johansson - Innerstan (norra och södra) och Falkvik samt Gerbogården, Slottsgården, Ängsgården och verksamhet funktionshinder
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08.15-09.45
carina.johansson@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 08 augusti 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd