Boenden, särskilda

Två gamla damer blir ompysslade på ett äldreboende. En av damerna badar fotbad och den andra bli ompysslad i håret.

Två äldre damer blir ompysslade på ett särskilt boende.

I Sölvesborgs kommun finns det särskilda boenden för dig som har särskilda behov och som behöver ett särskilt stöd. Dessa boenden innefattar bland annat demensboende, äldreboende, gruppboende, korttidsboenden men även familjehem. På särskilda boenden finns det alltid personal som erbjuder värme, trygghet och stöttning för att du ska må bra.

Det är en biståndshandläggare som beslutar om du har rätt att få plats på ett särskilt boende. Boende erbjuds i något av kommunens boenden, där lämplig vård kan erbjudas. Det finns i regel ingen möjlighet att ge önskemål om geografisk placering, om det dock inte finns synnerliga skäl för detta.

Om du får ett erbjudande om plats på ett anpassat boende får du 7 dagar på dig att bestämma om du vill ha platsen. Om du som sökande inte svarar inom tidsramen går erbjudandet vidare till annan sökande.

Beslut om särskilt boende

Det är biståndshandläggaren som beslutar om en person har rätt att få plats på ett särskilt boende. Boende erbjuds i något av kommunens boenden, där lämplig vård kan erbjudas. Det finns i regel ingen möjlighet att ge önskemål om geografisk placering, om det dock inte finns synnerliga skäl för detta.

Om du får ett erbjudande om plats på ett anpassat boende får du 7 dagar på dig att bestämma om du vill ha platsen. Om du som sökande inte svarar inom tidsramen går erbjudandet vidare till annan sökande.

Avgifter

Den boende betalar för hyra, mat och omsorg på sitt särskilda boende. En särskild information kring detta lämnas när hjälpen beviljas. Det går att söka bostadstillägg hos Försäkringskassan.

I omsorgsavgiften ingår omsorg och viss sjukvård. Härutöver ingår:

 • vissa hygienartiklar
 • sjukvårdsmaterial (med undantag för individuellt ordinerat material)
 • tekniska hjälpmedel
 • förbrukningsmaterial
 • hushållsel samt TV-licens

I omsorgsavgiften ingår inte personliga omkostnader, vilka du själv får betala.

Exempel på kostnader som du själv får betala är:

 • läkarbesök
 • läkemedel
 • tandvård
 • glasögon
 • hårvård
 • fotvård
 • privata förbrukningsvaror

Telefon kan installeras på rummen. Den boende står själv för abonnemanget. Hyresgästen ansvarar för städning i samband med avflyttning. Vid hyrestidens utgång ska hyresgästen, eller i förekommande fall den som företräder denne, lämna bostaden väl rengjord. Enligt hyresavtalet ska detta ske inom 10 dagar.

Bostadshyra

Hyran debiteras en månad i förskott för nyupprättade hyreskontrakt. Hyresbeloppet skiljer sig mellan de olika boendena. Hyran debiteras per dag vid in- och utflyttning aktuell månad. Hyra debiteras from planerad inflyttningsdag eller senast 10 dagar efter anvisande av plats. Gäller under förutsättning av att rummet är inflyttningsklart.

Vid inflyttning kan den boende få kompensation för dubbla boendekostnader genom att endast behöva betala sin ursprungliga hyra. Vårdtagaren debiteras 0 kronor för hyran för det särskilda boendet under perioden med dubbla boendekostnader, maximalt under 3 månader. Det gäller inte för personer som har förmögenhet motsvarande 2 prisbasbelopp och därutöver. Ej heller för de som inte har för avsikt att avyttra ursprungligt boende, eller har för avsikt att lämna bostaden som gåva.

Matavgift

Matavgiften debiteras en månad i efterskott och endast verkställda dygnsportioner debiteras enligt följande regler: För reduktion av matavgiften i samband med annan vistelse ska frånvaron omfatta mer än en dag. Reduktion i samband med utflyttning eller som följd av sjukdom som inte möjliggör matintag sker först nästkommande dag.

Här kan du hitta information om särskilda boenden.

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Omsorg och hjälp
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK