Tobak

Försäljning av tobak är anmälningspliktig. Det innebär att du som vill kunna sälja tobak behöver ansöka om ett tillstånd. Anmälningsplikten omfattar såväl permanent som tillfällig försäljning.

I Sölvesborgs kommun görs anmälan om tobaksförsäljning till Miljöförbundet Blekinge Väst. Du hittar anmälningsblanketten längst ner på sidan, i rutan för "Relaterade länkar", eller genom att kontakta Miljöförbundet Blekinge väst hemsida.

Försäljningsregler

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan skall lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.
 • Det är den som säljer som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall skall legitimation begäras.
 • Från och med den 1 januari 2006 får tobaksvaror som säljs till konsumenter inte säljes i form av lösa cigaretter eller i förpackningar som färre än 19 cigaretter.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av tobak skall utöva egentillsyn över försäljningen.

Ansvar

Verksamhets ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Rökning är förbjuden på dessa platser

 • I lokaler som är avsedd för barnomsorg, skolverksamhet och liknande samt på motsvarande områden utomhus.
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och dess lokaler som resande använder.
 • I restauranger och på andra serveringsställen, utom när serveringen sker utomhus.
 • I offentliga lokaler.

Rökförbud på serveringar

 • Gäller från den 1 juni 2005.
 • Gäller även ställen som inte har tillstånd att servera alkohol.
 • Det gäller hela lokalen även där inte förtäring sker, dvs toalett, bar, dansgolv mm.
 • Gäller även vid uthyrning av serveringsställen till slutna sällskap.
 • Gäller även i serveringstält och liknande av mer tillfällig natur.
 • Gäller inte uteserveringar om luftväxlingen motsvarar en utemiljö. För mycket vind- och regnskydd kan göra att röken inte kan luftas bort och då är det rökförbud.

En uteservering ska ha en luftgenomströmning som motsvarar luftgenomströmningen i utomhusmiljön. För mycket vind- och regnskydd kan göra att tobaksröken stannar kvar inom serveringområdet och då är rökning förbjuden.

Rökrum

 • Inget krav.
 • Får ej överstiga 25 % av den del av serveringsställets yta vilken gästerna har tillträd till.
 • Ej mindre än 10 m².
 • Frånluftsflödet i rökrum behöver normalt uppgå till minst 20 l/s och person. Mekaniskt.
 • Ventilationen från rökrummet ska kopplas så att andra lokaler ej påverkas.
 • Mat och dryck får ej föras in i rökrum.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2018
Sidan publicerad av: Nicolina Sällberg
Näringsliv och arbete

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.