Tobak

Försäljning av tobak är anmälningspliktig. Det innebär att du som vill kunna sälja tobak behöver ansöka om ett tillstånd. Anmälningsplikten omfattar såväl permanent som tillfällig försäljning.

I Sölvesborgs kommun görs anmälan om tobaksförsäljning till Miljöförbundet Blekinge Väst. Du hittar anmälningsblanketten längst ner på sidan, i rutan för "Relaterade länkar", eller genom att kontakta Miljöförbundet Blekinge väst hemsida.

Försäljningsregler

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan skall lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.
 • Det är den som säljer som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall skall legitimation begäras.
 • Från och med den 1 januari 2006 får tobaksvaror som säljs till konsumenter inte säljes i form av lösa cigaretter eller i förpackningar som färre än 19 cigaretter.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av tobak skall utöva egentillsyn över försäljningen.

Ansvar

Verksamhets ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Rökning är förbjuden på dessa platser

 • I lokaler som är avsedd för barnomsorg, skolverksamhet och liknande samt på motsvarande områden utomhus.
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och dess lokaler som resande använder.
 • I restauranger och på andra serveringsställen, utom när serveringen sker utomhus.
 • I offentliga lokaler.

Rökförbud på serveringar

 • Gäller från den 1 juni 2005.
 • Gäller även ställen som inte har tillstånd att servera alkohol.
 • Det gäller hela lokalen även där inte förtäring sker, dvs toalett, bar, dansgolv mm.
 • Gäller även vid uthyrning av serveringsställen till slutna sällskap.
 • Gäller även i serveringstält och liknande av mer tillfällig natur.
 • Gäller inte uteserveringar om luftväxlingen motsvarar en utemiljö. För mycket vind- och regnskydd kan göra att röken inte kan luftas bort och då är det rökförbud.

En uteservering ska ha en luftgenomströmning som motsvarar luftgenomströmningen i utomhusmiljön. För mycket vind- och regnskydd kan göra att tobaksröken stannar kvar inom serveringområdet och då är rökning förbjuden.

Rökrum

 • Inget krav.
 • Får ej överstiga 25 % av den del av serveringsställets yta vilken gästerna har tillträd till.
 • Ej mindre än 10 m².
 • Frånluftsflödet i rökrum behöver normalt uppgå till minst 20 l/s och person. Mekaniskt.
 • Ventilationen från rökrummet ska kopplas så att andra lokaler ej påverkas.
 • Mat och dryck får ej föras in i rökrum.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Sidan publicerad av: Nicolina Sällberg
Näringsliv och arbete