Serveringstillstånd

För att få sälja och servera alkoholdrycker behövs i de flesta fall ett serveringstillstånd. Vilken typ av tillstånd som är aktuellt beror på var, till vilka och hur lång tid serveringen avser.

I Sölvesborgs kommun ansvarar kommunstyrelsen för ärenden rörande serveringstillstånd. Kommunledningsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ärendena handläggs av alkoholhandläggaren. Frågor gällande tillsyn av serveringstillstånd och detaljhandel med folköl ansvarar Barn- och utbildningsnämnden för och tillsynsbesöken genomförs av kommunens alkoholinspektör.

Följande typer av tillstånd går att söka:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (restauranger).
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (festvåningar, klubblokaler).
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festivaler, konserter och liknande).
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (personalfester, bröllop och liknande).
 • Servering till allmänheten för gemensamt serveringutrymme.
 • Trafikservering till allmänheten (servering på flyg, tåg eller båt).
 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus).
 • Provsmakningsservering.
 • Cateringtillstånd.

Åldergräns på 20 år

Viktigt att tänka på är att den som söker ett serveringstillstånd enligt alkohollagen måste vara minst 20 år gammal och både personligt och ekonomiskt skötsam.

Kunskapsprov i alkohollagen

Den som ansöker om serveringstillstånd måste, i de flesta fall, efter införandet av den nya alkohollagen (SFS 2010:1622) genomgå ett kunskapsprov för att visa sina kunskaper i alkohollagstiftningen. Detta för att kontrollera sökandes personliga lämplighet att inneha ett serveringstillstånd. Provet genomförs hos kommunens handläggare eller inspektör. Mer utförlig information om kunskapsprovet hittar du under länken ”Kunskapsprov” nedan.

Söka stadigvarande eller tillfällig ändring

Det är också möjligt att söka stadigvarande eller tillfällig ändring i ett befintligt tillstånd, tillexempel för utvidgad serveringsyta eller utökad serveringstid. Det förekommer dock undantag från tillståndsplikten i de fall då samtliga tre förutsättningar är uppfyllda:

 1. Vid ett enstaka tillfälle till vissa i förväg bestämda personer.

 2. Utan vinstintresse och utan kostnader för deltagarna än själva kostnaden för inköp av dryckerna, samt i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Sidan publicerad av: Nicolina Sällberg
Näringsliv och arbete