Folköl och tobak

Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25- 3,5 %. Drycken klassas som öl klass II. Öl som har en högre volymprocent kallas för starköl. Det finns inget särskilt tillstånd att söka för dig som är intresserad av att utöva försäljning eller servering av folköl. Däremot ska din verksamhet anmälas och registreras hos kommunen.

Folköl får inte säljas/serveras till personer som är under 18 år, eller till någon som misstänks kommer att överlämna drycken till någon som ännu inte fyllt 18 år (langning). Samma regler gäller för försäljning av tobak. Det är den som lämnar ut folkölen som ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder. Varje försäljnings/serveringsställe ska ha minst en tydlig skylt om åldersgränsen 18 år i anslutning till kassan.

Inom näringslivet nämns restaurangnäringen som särskilt ansvarig för att undvika att underåriga får tillgång till tobak och alkohol.

Försäljning

För att försäljning och servering av folköl ska vara tillåten är det en förutsättning att ett tillräckligt brett matutbud finns tillgängligt. En butik ska kunna erbjuda ett flertal olika livsmedelsprodukter som tillexempel, mejerier, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta varor. Som livsmedel räknas även pizzor, piroger, smörgåsar samt portioner av hämtmat.

Tillsynsavgift

Den administrativa tillsynen består i planering av inspektionsverksamheten, kontakter med andra myndigheter, efterarbete med rapportskrivning och kommuni­cering, utarbetande av beslutsunderlag och underhåll av tillståndsregister.

Fast tillsynsavgift

Samtliga försäljningsställen/serveringsställen ska besökas minst 1 gång per år.

  • Försäljning av folköl 800 kronor/år

 

Senast uppdaterad: 07 december 2017

Skriv ut
Näringsliv och arbete