Praktik och arbetsträning

Personer som är anställda i satsningen extratjänster tillsammans med verksamhetsledare Arve Stensaune. De står i arbetskläder utomhus vid en cykelväg, i bakgrunden finns en blå skåpbil.

Mariuz Militaru, Ronnie Ludvigsson, Abraham Tekeste Mhd Aubi Jallad som är anställda i satsningen extratjänster tillsammans med verksamhetsledare Arve Stensaune. Foto: Serny.

Ibland kan vägen till arbetslivet kännas lång. Praktik är ett alternativ om du vill ha en anställning men saknar erfarenhet eller kontakter, eller om du vill prova på ett visst yrke innan du bestämmer dig för att utbilda dig inom området. Om du är på väg tillbaka till arbetet efter en längre frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, kan arbetsträning eller praktik passa även dig.

Praktik

Praktik ger dig möjlighet att låta dina nya kollegor lära känna dig, skapa ett nätverk för framtiden samtidigt som du får inblick i hur verksamheten och arbetsuppgifterna ser ut.

En del yrken är mer eftertraktade än andra, så om ditt drömjobb finns inom ett särskilt eftertraktat område, kan det vara extra värdefullt för dig att skaffa en praktikplats innan du börjar söka jobb på allvar. På så sätt får du ett försprång jämfört med de personer som inte har någon erfarenhet av yrket.

Arbetsträning eller rehabiliteringsarbete

Arbetsträning eller rehabiliteringsarbete hjälper dig att bygga upp nya vardagsrutiner och ge dig en känsla av ansvar och identitet.

Om är anställd på Sölvesborgs kommun är vi ansvariga för att ditt rehabiliteringsbehov kartläggs och att åtgärder vidtas. Målet är att du ska återgå i arbete, i första hand till din ordinarie anställning. Närmaste chef är rehabiliteringsansvarig och personalkontoret kan fungera som ett stöd i detta arbete.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (förkortas AME) är en kommunal verksamhet som är till för dig som bor i Sölvesborg och som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Arbetsmarknadsenheten finns på
Gesällvägen 3 i Sölvesborg.

Hur fungerar det på arbetsmarknadsenheten?

Första gången du har kontakt med AME får du träffa en coach och diskutera vad du vill göra, sedan börjar vi med praktik inne i en av våra verksamheter.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter består av:

 • Syservice
  Här gör vi allt från att sy gardiner till att klä om möbler till verksamheter i kommunen.
 • Naturvårdslaget
  Naturvårdslaget håller snyggt längs olika vägar runtom i kommunen, håller stränderna rena och hjälper till med flyttar.
 • Servicelaget
  I vårt snickeri och smedja kan vi tillverka bänkar, redskap till lekplatser med mera. Här ingår även biltvätten där vi har hand om tvätt och däckbyte på kommunens bilar.
 • Kreativum
  Här skapar vi olika pyssel och sömnad och samtalar.
 • Växthuset
  Inom växthusets verksamhet finns varierande odlingar där vi följer växterna från frö till mogen frukt eller grönsak.

Beroende på vad du är intresserad av och vad du vill så kan vi sedan hjälpa till med praktik inom kommunen, till exempel inom vård, skola, bibliotek eller städ.

På arbetsmarknadsenheten arbetar vi med coachverksamhet och bedömning av arbetsförmåga. Coacherna stöttar med kartläggning, vägledning, jobbsökaraktiviteter, utvecklar samarbete med arbetsgivare, genomför studiebesök och fungerar som ett stöd i de åtgärder och kontakter som behövs för att du ska komma vidare. Våra deltagare kommer främst från kommunens Individ och Familjeomsorg (IFO) och Arbetsförmedlingen, men även från Landstinget.

Verksamhet för nyanlända

Vi bedriver också verksamhet som riktar sig till nyanlända på AME: START Sölvesborg och Förberedande insatser mot praktik och arbete. Där kan du kan träna på att använda svenska språket i vardagen kombinerat med dina studier på Svenska för invandrare (SFI).

Projekt

Arbetsmarknadsenheten driver även olika projekt inom ramen för Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam. I projekten samarbetar vi med kommunens Individ och Familjeomsorg (IFO), Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan. Skapa MED är ett exempel på projekt inom Finsam som för de som står lite länge från arbetsmarknaden och behöver hjälp med personlig utveckling på enkelt och kreativt sätt.

Extratjänster

En annan av av arbetsmarknadsenhetens satsningar under 2018 är extratjänster. Den som är anställd på en extratjänst i kommunen utför arbete som vanligtvis inte utförs av ordinarie personal eller gör arbetsuppgifter som inte hinns med på det sätt som önskas. Det kan till exempel vara att tvätta vägskyltar, sanera klotter, städa längs vägrenen, hjälpa till vid kommunens publika arrangemang eller att läsa för personer som bor på särskilt boende.

Navigatorcentrum

Om du är mellan 16-29 år har vi inom arbetsmarknadsenheten en särskild verksamhet för ungdomar som heter Navigatorcentrum. Inom denna verksamhet har vi nu även projektet Mind the Gap där vi samarbetar med alla kommuner i länet och Region Blekinge och som finansieras av Europeiska socialfonden

Vi har även från och med den 1 januari 2018 ansvaret för att följa upp de ungdomar upp till 20 år som inte börjat gymnasiet och/eller inte fått något slutbetyg från gymnasiet. I lagen heter det kommunalt aktivitetsansvar och förkortas ofta KAA.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2019
Sidan publicerad av: Personalkontorets webbredaktör
Näringsliv och arbete