Jobba hos oss

Sölvesborg ligger vid den Blekingska kusten med cirka en timme till Karlskrona och Malmö. Det som utmärker Sölvesborg är framtidstro och gemyt, en stadskärna med danska och medeltida influenser, Sölvesborgsbron med sin prisbelönta ljussättning, Listerlandet med sina sandstränder och pittoreska fiskelägen och inte minst Sweden Rock Festivals hemmaarena. Vi arbetar aktivt för att hålla invånarna och deras behov i fokus; värme, närhet och engagemang ska genomsyra allt vi gör.

Inom Sölvesborgs kommuns verksamhet arbetar över 1300 personer. Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet.

Vi söker ofta personer för yrken så som timvikarie på bemanningsenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socionomer, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och olika tekniska yrken.

Personalförmåner

Vi har flera olika personalförmåner för kommunanställda, till exempel:

  • Flextid mellan 07.00-09.00, 12.00–13.30, 15.00–18.00 om det fungerar med dina arbetsuppgifter
  • Friskvård en timme i veckan då du får motionera eller gå på massage på betald arbetstid i samråd med din chef. Om du har en tjänst där du inte kan utnyttja friskvårdstimmen kan du istället ansöka om friskvårdsbidrag på 400 kronor per år
  • Föräldrapenningtillägg med 10% av ditt inkomstbortfall
  • Rabatt på årskort i kollektivtrafiken
  • Möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid för fyra dagars extra betald semester
  • Möjlighet att ansöka om bidrag till fritidsstudier, 75% av kostnader för kursavgift och litteratur. Du kan även få bidrag för rese- och boendekostnader och få ledigt för tentamen m.m.
  • Möjlighet att gå med i vår konstklubb som köper in och delar ut konstverk till medlemmarna, medlemsavgift 30 kronor per månad

Personalklubb

Vi har dessutom en personalklubb där alla tillsvidareanställda och vikarier som är inne kontinuerligt och arbetar erbjuds medlemskap. Personalklubben anordnar föreläsningar, resor, tävlingar, musikquiz, träningspass i grupp med mera. Du får rabatt på gymkort och även hos ett antal andra föreningar och företag i Blekinge och på inträden till lokala evenemang och aktiviteteter.

Jobb som gör skillnad

Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Genom Sveriges kommuner och landstings satsning "Sveriges viktigaste jobb" ska de viktiga och intressanta jobben lyftas fram och bli mer synliga för dig som söker arbete. Det handlar om att personal inom offentlig sektor är otroligt viktiga för vårt samhälle. Det är jobb som gör skillnad.

Filmen "Sveriges viktigaste jobb"

Nedan hittar du filmen som Sveriges kommuner och landstings (förkortas ofta SKL) gjort och som handlar om vad vi som arbetar inom kommunens verksamheter gör.

För dig som studerar

För Sölvesborgs kommun som arbetsgivare är det viktigt att ha kontakt med dig som studerar. Din kunskap tillför oss ny kunskap och samtidigt får du en inblick i vår verksamhet och olika yrken som vi har. Det beror på skolform, ålder och utbildning hur samarbetet kan se ut.

Vi är positiva till förfrågningar från dig som studerar och vi försöker att tillmötesgå studenters önskemål så långt det är möjligt!

Examensarbete och uppsatser

Vi i Sölvesborgs kommun är intresserade av att lära nytt och ser utbyte med studenter som en plattform för detta. Det finns därför ofta möjligheter att skriva uppsatser i samarbete med våra verksamheter.

Praktik

I största möjliga mån försöker vi inom Sölvesborgs kommun erbjuda praktikplatser för studerande på högstadiet, gymnasiet, högskola, yrkeshögskola eller arbetssökande.

Studentmedarbetare

Letar du efter ett extra arbete vid sidan av högskolestudierna som samtidigt ger dig relevant och värdefull arbetslivserfarenhet? Då kan det genom Sölvesborgs kommun finnas möjligheter till detta genom anställningsformen studentmedarbetare. Du arbetar då 15 timmar per vecka utanför dina heltidsstudier.

Sommarjobb och semestervikarier

Vi tar varje sommar emot semestervikarier, framförallt inom omsorgen, men även inom andra verksamheter.

Värdegrund – vem är vill till för?

Vi gör skillnad i våra invånares, företagares och besökares liv. Och våra jobb finns för att människor besöker, verkar och bor i Sölvesborg. Utan människor skulle kommunen inte finnas till.

Utan elever, brukare, människor som bygger, kör bil, cyklar och använder våra tjänster så skulle vi vara utan arbete. Vi är experter på våra områden och de lagar och regler som vi har att rätta oss efter. Det ska inte våra kunder behöva vara. Vi ska i vårt jobb, utifrån kundens perspektiv, informera om beslut och svara på frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Vi skapar värde för andra människor och när vi gör det skapar vi värde för oss själva. Vi är även våra kollegors arbetsmiljö och tillsammans skapar vi en helhet som är samhället Sölvesborg.

Goda exempel

När vi bygger broar mellan oss skapas det nya möjligheter som utvecklar verksamheterna och höjer kvaliteten för våra medborgare. I samband med värdegrundsarbetet har grundsärskolan tillsammans med deltagare från omsorgen, gymnasiesärskolan och elever från grundskolan haft projektet ”Tillsammans kan vi förändra och förändras”.

De har spelat in låten ”Tillsammans” och ”Vi står kvar” och även en konsert, en konsertfilm och en musikal ”Att flyga högt” som speglar kommunens vision och kärnvärden. ”Tillsammans” är nu inte längre ett projekt, utan ett arbetssätt som berikar och lyfter våra verksamheter. Till exempel genomför grundsärskolan bingo för de äldre och förskolan och grundskolan delar med sig av sång, musik och kreativitet.

Filmen #mittsölvesborg

Baserat på låten "Tillsammans" spelades reklamfilmen #mittsölvesborg in. Det är en kortfilm som skildrar människorna, värmen och livet i Sölvesborg. Filmen visar att det är människorna som bor och är verksamma i Sölvesborg som tillsammans formar orten till vad den är. Du hittar filmen nedan.

Service och bemötande

I Sölvesborgs kommun jobbar vi ständigt med den service vi erbjuder och med det bemötande vi har gentemot våra medarbetare, invånare, besökare och företagare.

Vi har också medborgargarantier som beskriver vad medborgaren kan förvänta sig av kommunen. Det finns en garanti som gäller alla medarbetare och det är garantin som handlar om vårt bemötande och vår service. Personer som kontaktar oss behöver bara ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som de söker. Vi försöker lägga besök på tider och platser som passar den som söker oss. Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift. Vi utgår från mottagarens önskemål, situation och det behov av information, hjälp eller stöd som din mottagare har. Vi gör skillnad i våra invånares, företagares och besökares liv.

Våra kärnvärden

Allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska genomsyras av engagemang, värme och närhet.

  • Med värme menar vi att vi värdesätter värme mellan människor, en personlig serviceanda och att vi möter våra invånare/företagare/besökare/brukare/elever med värme och omtanke i alla lägen. Vi har även en god stämning och respekt oss kollegor emellan, det är ett tillåtande klimat och vi har roligt tillsammans. Vi vill också att Sölvesborg ska präglas av varma färgskalor.

  • Med närhet menar vi att vi värdesätter den personliga kontakten mellan varandra och med våra medborgare. Medborgarna ska känna sig trygga i kontakten med oss. Vi menar också att vi jobbar för en enklare vardag med korta beslutsvägar. Det ska vara enkelt för medborgaren att utföra sina ärenden. Utöver detta menar vi en geografisk närhet till stad, natur och service och jobbar därför med att utveckla kollektivtrafiken och miljön runt om oss.

  • Med engagemang menar vi att det ska finnas ett stort engagemang bland människorna i Sölvesborg. Vi engagerar oss i kommunens utveckling, i föreningar och i varandra. Vi jobbar för entreprenörskap, och för att det ska startas många nya företag här. Vi kommunanställda tar oss an våra uppgifter och ärenden med stort engagemang.
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2018
Sidan publicerad av: Personalkontorets webbredaktör
Näringsliv och arbete