Arbetsmarknaden i kommunen

Sölvesborgs kommun är en blomstrande småföretagarbygd med riktigt många privata företag, drygt 1 700 stycken. Sölvesborgs näringsliv bygger på väl utvecklad kompetens inom svetsning, industriservice, livsmedel och entreprenader som främja stora delar av arbetsmarknaden i kommunen. Men den största arbetsgivaren i Sölvesborg är Sölvesborgs kommun. Här arbetar över 1 300 personer inom många olika spännande områden.

Näringslivskontoret och Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med att främja arbetsmarknaden i Sölvesborgs kommun. Kommunen samverkar regelbundet med näringslivet och olika aktörer på marknaden för att förbättra möjligheten till arbete.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Sölvesborg arbetar med att förmedla arbete, praktikplatser, jobbträning och sysselsättning för att gynna personer att komma ut på arbetsmarknaden. För att ta del av Arbetsförmedlingens tjänster behöver du registrera dig och delta på de olika aktiviteter som erbjuds.

Egenföretagare

Sölveborgs kommun vill göra vardagen mindre komplicerad för dig som är eller vill bli företagare. Näringslivskontoret fungerar som En väg in i den kommunala servicen för att förenkla kommunikationen med kommunen och företag/företagare när det gäller myndighetsutövningen.

Om du vill ha stöd eller råd är du välkommen att kontakta näringslivskontoret på Sölvesborgs kommun. Näringslivskontoret samlar berörda tjänstemän till ett möte där de tillsammans med dig går igenom ditt ärende. Vid mötet blir du erbjuden en kontaktperson som kan hjälpa dig i dina fortsatta kontakter med kommunen. Om du vill kan du även få en skriftligt bekräftelse med bland annat preliminära handläggningstider.

Sölvesborgs kommun söker

Vi söker kontinuerligt personer till yrken så som socionomer, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och olika tekniska yrken. Närhet, värme och engagemang är våra värdeord och dessa ska genomsyras i det dagliga arbetet och påverka hur medarbetare ger service, bemöter varandra och kommuninvånarna. Titta gärna in regelbundet på sidan Lediga jobb för att se vad vi söker just nu.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018
Sidan publicerad av: Personalkontorets webbredaktör
Näringsliv och arbete