Miljömålsarbete i Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommuns miljömålsarbete har resulterat i sex teman med tillhörande åtgärdsplan samt redovisning om vad som har genomförts.

  • Energi och transporer
  • Hållbar bebyggelseutveckling
  • Friskt vatten
  • Skog och odlingslandskap
  • Mindre gift på drift
  • Biologisk mångfald

Temaindelningen följer länsstyrelsens indelning i miljömålsarbetet. Länsstyrelsen har antagit de nationella miljömålen som sina och arbetar med åtgärdsplaner.  Vare sig kommunen eller länsstyrelsen kommer därigenom att ha några egna specifika miljömål.

Genom att arbeta med åtgärdsplaner finns större flexibilitet. För att möjliggöra att fler åtgärder blir genomförda behöver hänsyn tas till styrmedel från EU, regeringen och länsstyrelsen. Åtgärderna är därför inte rangordnade.

Åtgärdsplanen är ett dokument som kommer att uppdateras fortlöpande, dels när åtgärder är genomförda och dels när nya åtgärder tas fram. Finns idéer om åtgärder som är lämpliga i miljömålsarbetet, kontakta miljösamordnaren i kommunen.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Helen Gårner
Miljösamordnare Sölvesborg
tel: 0456-81 63 68
mobil: 0768-52 50 65
helen.garner@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-02-27 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »