Rådet för funktionsnedsättning


Rådet för funktionsnedsättning är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till omsorgsnämnden.

Rådet har till syfte att:

  • Verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället
  • Ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade.

Mötestider 2020: 19/2, 13/5, 26/8 och 11/11

Rådet för funktionsnedsättnings protokoll finns på sidan Möten, kallelser och protokollöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 05 februari 2020

Skriv ut
Kommun och politik