Rådet för funktionsnedsättning


Rådet för funktionsnedsättning är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till omsorgsnämnden.

Rådet har till syfte att

  • Verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället
  • Ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade.

Mötestider 2018: 7/2, 2/5, 5/9 och 7/11

Rådet för funktionsnedsättnings protokoll finns på sidan Möten, kallelser och protokoll »öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.