Trygghetsvandring

Lokala Brottsförebyggande Rådet (Brå) arrangerar tillsammans med kommunpolisen Trygghetsvandringar i kommunen. En Trygghetsvandring är en metod för att undersöka miljöer utifrån aspekten trygghet/otrygghet. Flera faktorer kan påverka känslan av trygghet; t ex belysning, skymmande buskage, folkliv och skadegörelse.

Årets trygghetsvandring äger rum den tisdagen den 3 december kl.18:00, samling vid Stadshuset för vandring i centrala Sölvesborg.

Efter vandringen bjuder Brå på fika och vi summerar rundan.

Under vandringen kommer vi att fotografera och föra protokoll över iakttagelserna, både positiva och negativa.

ANMÄLAN

Vi startar kl.18:00 utanför Stadshusets entré. Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen med din anmälan senast den 27 november till:

johanna.lilja@solvesborg.se alternativt per telefon till 0456-81 61 21


Är det någon som inte har möjlighet att delta, men som ändå har synpunkter så är ni välkomna att skicka dessa via mail till johanna.lilja@solvesborg.se - helst någon dag innan trygghetsvandringen går av stapeln!


Rapporter från tidigare vandringar:

Trygghetsvandring Mjällby 2018-12-05

Trygghetsvandring Falkvik 2018-11-29

Trygghetsvandring Hjortakroken 2017-11-23

Trygghetsvandring Centrum 2017-11-30

Senast uppdaterad: 20 november 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik