Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådet är ett samarbete mellan Sölvesborgs kommun, närpolisen och det nationella Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Den övergripande målsättningingen är att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sölvesborgs kommun. Alla sölvesborgare ska känna sig trygga och säkra i vår kommun. Att motverka egendomsbrott och skadegörelse är därför angeläget, för att kunna skapa ett ännu mer trivsamt Sölvesborg.

Det brottsförebyggande rådet är övertygade om att det går att förebygga brott! Åtminstone till stor del. Men för att detta skall lyckas behövs både engagemang, kunskap och uthållighet. Och inte minst ett smidigt och aktivt samarbete. Förutom representanter för kommunen och polismyndigheten består rådet av representater från näringslivet och andra organisationer.

Det brottsförebyggande rådet i Sölvesborg har även utvecklat ett samarbete med nationella BRÅ, som fortlöpande förmedlar värdefull kunskap och stimulerar det brottsförebyggande arbetet.

Ledamöter i Sölvesborgs Brottsförebyggande Råds styrgrupp


Daniel Berg, S
v kommunalråd. Ordförande

daniel.berg@solvesborg.se

Emilie Pilthammar, M
Kommunstyrelsen

emilie.pilthammar@solvesborg.se

Margareta Forslund., SD

Barn- och Utbildningsnämnden

margareta.forslund@sd.se

Lars Ericsson

kommunchef

lars.ericsson@solvesborg.se

Björn Petersson

Chef för Individ- och familjeomsorgen

bjorn.petersson@solvesborg.se

Martin Eksath

Chef Barn och Utbildning

martin.eksath@solvesborg.se

Roger Svanberg
utbildningschef SBKF

roger.svanberg@sbkf.se

Sofia Lenninger
T f Fritids- och turismchef

sofia.lenninger@solvesborg.se

Thorwald Hasselbring
Samhällsbyggnadschef

thorwald.hasselbring@solvesborg.se

Ola Morau

Fältsekreterare

ola.morau@solvesborg.se

Johanna Lilja

Sekreterare BRÅ

johanna.lilja@solvesborg.se

Mats Hadartz

Kommunpolis

mats.hadartz@polisen.se

Företagarna

jorgen.granath@ventex.se
anna@annaochanna.se

Handelsföreningen

ann-louise.bolin@solvesborg.se

Johan Braw

Sölvesborgshem AB

johan.braw@solvesborgshem.se

Kenneth Jensen
Räddningstjänsten Västra Blekinge

kenneth.jensen@raddning.com

Fredrik Belfrage
ANDT-samordnare

 fredrik.belfrage@solvesborg.se

Brottsförebyggande rådets bakgrund

Sölvesborgs kommun tillsatte under hösten 1998 en arbetsgrupp, bestående av representanter från kommunen och närpolisen, för att arbeta fram en brottsförebyggande plan. I januari 1999 antogs planen av kommunfullmäktige och det lokala brottsförebyggande rådet etablerades.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.