Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen lyder under Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen består av Barn- och utbildningskontoret och Individ- och familjeomsorgskontoret.

Barn- och utbildningskontoret vänder du dig till om du har frågor angående barnomsorg eller grundskola.

Individ- och familjeomsorgskontoret hjälper dig som behöver stöd för att klara din försörjning. Här kan du bland annat få hjälp med din hushållsekonomi eller söka svar på frågor som rör adoption och vårdnad om barn.

Se mer under Utbildning och barnomsorg eller Omsorg och stöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik