Revisorer

Sölvesborgs kommun har utsett fem revisorer som granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnden utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunens revisorer undersöker bland annat om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

Ordförande
Bengt Wallin (M)
Mobil: 0766-29 50 00
revisor@wallin.be

Vice ordförande
Bengt Johnsson (S)
Mobil: 0730-22 14 40
hsbbengt@gmail.com

Percy Persson (SD)
Tel: 0456-510 42

Ann-Britt Borgström (S)
Mobil: 0766-48 64 02
annbritt.borgstrom@telia.com

Sune Joelsson (C)
Mobil: 070-827 84 04
sunejoelsson@hotmail.com

Revisonsrapporter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik