Revisorer

Sölvesborgs kommun har utsett fem revisorer som granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnden utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunens revisorer undersöker bland annat om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

Ordförande
Bengt Johnsson (S)
Mobil: 0730-22 14 40
hsbbengt@gmail.com

Vice ordförande
Bengt Wallin (M)
Mobil: 0766-29 50 00
revisor@wallin.be

Mats Svensson (S)
Mobil: 070-351 48 08
mats.svensson@solvesborg.se

Percy Persson (SD)
Tel: 0456-510 42
ppfisk@gmail.com

Robin Mattisson (C)
Mobil: 070-968 64 78
robin.mattisson1@gmail.com

Senast uppdaterad: 02 oktober 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik