Fritidskontoret

Fritidskontoret arbetar med frågor som rör människors fritid oavsett om det handlar om kommuninvånare eller besökare.

Kontoret har som uppdrag, enligt politiska beslut och intentioner, att skapa förutsättningar som gör att samtliga kommuninvånare kan erbjudas meningsfulla aktiviteter på sin fritid.

Kontakt
Fritidschef
Fredrik Olsson
E-post: fredrik.olsson@solvesborg.se
Telefon: 0456 81 60 61

Senast uppdaterad: 20 mars 2019

Skriv ut
Kommun och politik