Individ- och familjeomsorgskontoret

Individ- och familjeomsorgen har ansvar för ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, missbruk- och beroendevård, orosanmälan, samtalsgrupper, kontaktfamiljer och familjehem med mera i Sölvesborgs kommmun.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 18 december 2019

Skriv ut
Kommun och politik