Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är en kommunal verksamhet som vänder sig till personer som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. AME samarbetar främst med individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Arbetsförmedlingen (AF).

På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi med bedömning av arbetsförmåga och coachverksamhet. Vi är behjälplig med att förmedla praktik inom i första hand kommunala verksamheter. Vi administrerar feriearbete och olika bidragsanställningar.

Coacherna stöttar med kartläggning, vägledning, jobbsökaraktiviteter, utvecklar samarbete med arbetsgivare, genomför studiebesök och fungerar som ett stöd i de åtgärder och kontakter som behövs för att personen ska komma vidare.

Tillsammans med verksamhetsledarna utgör coacherna ett team som stöttar, arbetar framåt och hittar bra arbetsuppgifter för att deltagaren ska göra positiva stegförflyttningar.

Våra verksamheter består idag av Syservice, Naturvårdslaget, Servicelaget, Städ, Tvätt, Bilvård, Möbelflytt och Växthuset.

För ungdomar och de inom det Kommunala aktivitetsansvaret finns Navigatorcentrum. Coachande verksamhet som arbetar med personlig utveckling, arbetsmarknadskunskap och hälsa. Inom denna verksamhet har vi nu även projektet Mind the Gap som finansieras av ESF där vi samarbetar med alla kommuner i länet samt Region Blekinge.

Inom START Sölvesborg och Förberedande insatser mot praktik och arbete bedriver vi också verksamhet som främst riktar sig till nyanlända. Här får varje deltagare vara med i diskussioner kring det svenska samhället, ta del av praktisk svenskundervisning samtidigt som de arbetar med kreativitet och hälsa. Detta samtidigt som de studerar på SFI.

Skapa MED, ett projekt inom samordningsförbundet Finsam finns för de som står lite länge från arbetsmarknaden och behöver hjälp med personlig utveckling på enklare och kreativt sätt. I detta ingår arbetsgrupp där aktörer från IFO, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt Försäkringskassan tillsammans jobbar för att hitta bra lösningar för individer som kan ha hamnat i ett glapp.

Vi sätter individen i centrum, ser möjligheter och vägar som kan leda till varje deltagares positiva stegförflyttning!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik