Råd vid en kris

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället och för att vara förberedda för att klara av krissituationer.

Ditt eget ansvar är bland annat att vara mentalt förberedd på att det faktiskt kan hända dig. Fundera på hur du tror att du skulle agera i olika krissituationer, och hur du bör agera, så att du blir bättre mentalt förberedd.

För att förbereda dig praktiskt, kan du se över riskerna i din egen närmiljö och införskaffa utrustning som är bra att ha hemma.

Att utbilda sig är alltid en god investering. En kurs i första hjälpen kan till exempel vara ovärderlig. Gör gärna era barn delaktiga och medvetna om vad de ska göra vid till exempel en brand. Ett tips kan vara att göra en "beredskapsplan" för hela familjen, se tips för hur du kan gå tillväga.

I kommunens broschyr, Tänk efter före, får du många goda råd kring hur du kan förbereda dig och familjen. Där hittar du också tips kring vad du kan göra om du får elavbrott, värmeavbrott eller om vattnet i kranen är odrickbart.

I länklistan nedan finner du en sammanställning av ett antal andra webbplatser som ger dig fler praktiska tips och råd.

Senast uppdaterad: 09 maj 2018

Skriv ut
Kommun och politik