Besöksförbud på särskilda boenden

Två damer på särskilt boende och en illustrerad stopphand framför

Besöksförbud gäller på våra särskilda boenden

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Pandemin pågår fortfarande och vi har alla ett ansvar att tillsammans skydda äldre personer från smitta. Folkhälsomyndigheten har infört ett lokalt, tillfälligt, besöksförbud för att förebygga en smittspridning av covid-19. Besöksförbudet gäller till 2 februari.

Vi inför besöksförbudet som en försiktighetsåtgärd för att stoppa och förhindra spridning av Covid-19.

Det finns undantag som kan motivera ett besök men kontakt måste då ske med enhetschef som fattar beslut om undantag.

Besöksförbudet gäller från och med torsdag 3 december 2020 till och med tisdag 2 februari.

Träffas digitalt

Du kan fortfarande komma i kontakt med din närstående genom telefon eller digitalt via våra surfplattor. Kontakta personalen så hjälper de dig.

Tack till dig som anhörig för visad förståelse i denna situation.

Regeringen gav den 19 november Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19. Förbud kan gälla för ett län eller delar av ett län.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns undantag som kan motivera ett besök men kontakt måste då ske med enhetschef som fattar beslut om undantag.

Folkhälsomyndigheten har bestämt om tillfällig lokalt besöksförbud mellan 3 december 2020 till och med 2 februari 2021 på våra särskilda boenden och korttidsplatser.

Det är enbart Folkhälsomyndigheten som kan införa ett tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden.

Med ett besöksstopp kan vi inte utfärda böter om det skulle brytas. Vi kan inte heller stoppa eller neka någon att besöka.

Det finns undantag som kan motivera ett besök vid både besöksförbud och besöksstopp. Men kontakt måste då först ske med enhetschef.

Du hittar alla telefonnumret till alla särskilda boenden på solvesborg.se eller så kan du ringa kommunens medborgarkontor på 0456- 81 60 00

Ja, så som det är brukligt i de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar mellan avdelningar och enheter. Det är de boendes hem och det innebär att besökare inte kan komma och gå som de vill.

De personer som bor på boendet måste däremot kunna ta sig ut och in när de vill, och är fria att ta emot besök som de önskar.

Lås på ytterdörren behöver vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp, eller så måste hen utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen att öppna den. Det är också viktigt att ha en planering för hur de boende kan ta sig ut vid till exempel utrymning vid brand eller hur hälso- och sjukvårds-personal ska kunna komma in.

Vår personal har nödvändiga kunskaper för att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Om en hyresgäst blir smittad kommer berörda personer att bli kontaktade.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi säkerställer att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vår personal använder ett enklare munskydd i kontakt med brukare som försiktighetsåtgärd. Enbart frisk personal arbetar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik