Besök på särskilda boenden

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Som en försiktighetsåtgärd för att skydda våra äldre och mest utsatta från att smitta har kommunens alla särskilda boenden ett tillfälligt, lokalt, besöksförbud. Det finns undantag som kan motivera ett besök, men kontakt måste ske med enhetschef kring detta.

Läs mer om besöksförbudet här