Information till skola och förskola om Covid-19

 Sölvesborgs kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Blekinges smittskydd och andra myndigheter. De rekommendationerna uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

Så påverkas hösten av corona-pandemin

Under hösten kommer vi fortsätta med åtgärder för att skydda både sig själv och andra då pandemin fortfarande är pågående. De senast uppdaterade råden från Folkhälsomyndigheten gällande att skydda dig själv och andra från smittspridning finner ni på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillsammans skyddar vi varandra

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och de anpassningar som gjorts din förskola/skola.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt
 • Visa omtanke och håll avstånd
 • Prata med någon om du känner dig orolig
 • Kom ihåg att det inte alltid kommer vara såhär

Stanna hemma när du är sjuk

Det är fortfarande mycket viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska risken för smittspridning av coronavirus. Som vårdnadshavare tar du ansvar genom att fortsätta följa kommunens riktlinjer för när barn och elever ska stanna hemma.

 • För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
 • Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till förskolan/skolan även om de har milda symtom som torrhosta eller lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn och i övrigt känner sig friska. OBS: Var noga när du gör din bedömning då vi heller inte vill sprida andra sjukdomar som t.ex. förkylning och influensa.
 • Barn kan vara i förskolan om de har tillfälliga och lindriga symtom, till exempel lätt snuva efter utevistelse eller gråt. Förskolan har tolkningsföreträde avseende om barnet kan vara kvar eller ej.
 • Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
 • Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola, skola eller fritidshem.
 • Hämtning och lämning av barn ska göras utomhus i den mån det är möjligt
 • Sjukanmäl ditt barn efter förskolan och skolans rutiner

Samhällsansvar

Vi befinner oss i ett läge där det är viktigt att vi alla tar ett samhällsansvar och att, i de fall det är möjligt, låta vårdnadshavaren som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, såsom hälso- och sjukvård, gå till arbetet där det behövs friska medarbetare i tjänst.

Om du är hemma och har barn inom allmän förskola (15 timmar avgiftsfri förskola för barn från 3 års ålder) ber vi dig överväga att hålla ditt/dina barn hemma för att avlasta förskolans personal. Detta då vi riskerar att hamna i ett läge med personalbrist.

Skolplikt gäller

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Elever som har skolplikt ska inte stanna hemma i förebyggande syfte, de får då ogiltig frånvaro. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Folkhälsomyndighetens direktiv gällande elever i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-virusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Senast uppdaterad: 16 september 2020

Skriv ut